Toyota Camry 2019 ใหม่ คว้าคะแนนความปลอดภัย 5 ดาว ASEAN NCAP

Toyota Camry 2019 ใหม่ คว้าคะแนนความปลอดภัย 5 ดาว ASEAN NCAP

     Toyota Camry 2019 ใหม่ คว้าคะแนนความปลอดภัยจากการชนระดับ 5 ดาว โดยสถาบัน ASEAN NCAP

     Toyota Camry 2019 ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จากการทดสอบการชนรถใหม่ในอาเซียน หรือ ASEAN NCAP ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลแบบใหม่สำหรับปี พ.ศ. 2560-2563 โดยมีการเผยแพร่ผลการทดสอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

144

     Toyota Camry 2019 ที่เข้ารับการทดสอบดังกล่าวเป็นโมเดล 2.0G รุ่นปี 2018 ที่ประกอบโดยโรงงานในประเทศไทย ได้รับคะแนนการปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ (AOP) อยู่ที่ 49.04 (เต็ม 50) คะแนนการปกป้องผู้โดยสารเด็ก (COP) อยู่ที่ 22.68 (เต็ม 25) และระบบความปลอดภัยอยู่ที่ 19.25 (เต็ม 25) ทำให้มีคะแนนรวม 91.47 เทียบเท่ามาตรฐาน 5 ดาวของ ASEAN NCAP

     ทั้งนี้ Toyota Camry 2019 ติดตั้งระบบความปลอดภัยมาตรฐาน เช่น ถุงลมนิรภัย 9 ตำแหน่ง, ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Autonomous Emergency Braking - AEB), ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (Lane Departure Warning System), ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Forward Collision Warning System) และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (Lane Keep Assist) เป็นต้น