ห้ามนั่ง! เปิดโผแท็กซี่หมดอายุ 16 หมวดทะเบียนควรเลี่ยงใช้บริการ

ห้ามนั่ง! เปิดโผแท็กซี่หมดอายุ 16 หมวดทะเบียนควรเลี่ยงใช้บริการ

     กรมการขนส่งทางบกแนะนำงดใช้บริการแท็กซี่สิ้นอายุ โดยสามารถสังเกตหมวดทะเบียนก่อนใช้บริการ ส่งผู้ตรวจการขนส่งตรวจสอบจับกุมแท็กซี่หมดอายุลักลอบให้บริการ ดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี

     นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า การฝ่าฝืนใช้รถแท็กซี่สิ้นอายุการใช้งานมารับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสาร ส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพให้บริการต่ำกว่ามาตรฐาน ทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนและมีความผิดตามกฎหมาย โดยได้จัดผู้ตรวจการขนส่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

     ทั้งนี้ หากพบแท็กซี่ฝ่าฝืนกระทำผิด จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 5 (10) ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และยึดป้ายทะเบียนรถทันที

103

     นอกจากนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์ใช้งานรถแท็กซี่ สามารถสังเกตหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนก่อนใช้บริการ ดังนี้

     - กรณีแท็กซี่นิติบุคคล (สหกรณ์) หมวดที่ครบอายุการใช้งาน ประกอบด้วย ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร และ ทล

     - กรณีแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลือง หมวดที่ครบอายุการใช้งาน ประกอบด้วย ทจ, มก, มข, มค, มง และ มจ

100

     ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ใช้บริการควรสังเกตสภาพรถแท็กซี่เพิ่มเติม เช่น ตัวรถมีความมั่นคงต่อการโดยสาร, มีโป๊ะไฟบนหลังคา, ป้ายแสดงสถานะว่าง, ข้อความแท็กซี่ส่วนบุคคล หรือนิติบุคคล, หมายเลขทะเบียนรถ, ข้อความ "ร้องเรียนแท็กซี่ โทร.1584", ภายในรถมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถ เป็นต้น

     การกำหนดอายุการใช้งานรถแท็กซี่ถูกกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้รถมีสภาพมั่นคงแข็แรงพร้อมให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย หากครบอายุการใช้งานต้องรีบส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อแจ้งระงับทะเบียนใน 30 วัน ถอดส่วนควบของตัวรถ และห้ามนำไปใช้รับ-ส่งผู้โดยสารเด็ดขาด

     ผู้ที่พบเห็นการลักลอบให้บริการแท็กซี่หมดอายุสามารถแจ้งได้ที่ 1584 หรือเฟซบุ๊ค "1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ"