J.D. Power เผย 9 อันดับยี่ห้อรถที่มีบริการหลังการขายดีสุดในไทยปี 2018

J.D. Power เผย 9 อันดับยี่ห้อรถที่มีบริการหลังการขายดีสุดในไทยปี 2018

     J.D. Power เผย 9 อันดับยี่ห้อรถในประเทศไทยที่มีบริการหลังการขายดีที่สุดประจำปี 2018 พบว่า "อีซูซุ" ครองใจผู้บริโภคชาวไทยเป็นอันดับที่ 1

201

     การประเมินภายใต้หัวข้อ J.D. Power 2018 Thailand Customer Service Index (CSI) Study ได้ประเมินความพึงพอใจโดยรวมของเจ้าของรถยนต์จำนวน 2,658 ราย ที่ซื้อรถใหม่และใช้บริการจากศูนย์บริการของแต่ละยี่ห้อในช่วง 12-36 เดือนของการเป็นเจ้าของ โดยแบ่งเป็น 5 ปัจจัยหลักเรียงตามความสำคัญ ได้แก่ คุณภาพงานบริการ, การรับรถคืน, สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการ, การเริ่มต้นให้บริการ และที่ปรึกษาด้านบริการ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

     จากการประเมินของปี 2018 ดังกล่าวพบว่า "อีซูซุ" เป็นแบรนด์ที่ได้รับความพึงพอใจด้านบริการหลังการขายจากลูกค้าดีที่สุดอยู่ที่ 847 คะแนน ตามมาด้วย "มิตซูบิชิ" ในอันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 840 คะแนน และ "ซูซูกิ" ในอันดับที่ 3 ด้วยคะแนน 837 คะแนน ขณะที่ค่าเฉลี่ยของตลาดรถยนต์รวม (กลุ่มแบรนด์ยอดนิยม) อยู่ที่ 826 คะแนน

203

     ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทย คือ ความแม่นยำในการประเมินค่าบริการ โดยลูกค้าที่ได้รับแจ้งราคาประเมินถูกต้อง มีความพึงพอใจสูงกว่ามาก (839 คะแนน) เมื่อเทียบกับลูกค้าที่มียอดค่าใช้จ่ายตามจริงสูงกว่าที่ประเมินไว้ (714 คะแนน)

     นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีแนวโน้มใช้บริการนัดหมายเข้ารับบริการผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมากขึ้น รวมถึงการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือออนไลน์แบงค์กิ้งที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน

200

     9 อันดับแบรนด์ที่ลูกค้าพึงพอใจด้านการบริการจาก J.D. Power มีดังนี้ (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)

อีซูซุ - 847 คะแนน
มิตซูบิชิ - 840 คะแนน
ซูซูกิ - 837 คะแนน
นิสสัน - 827 คะแนน
โตโยต้า - 826 คะแนน
(ค่าเฉลีย) - 826 คะแนน
ฟอร์ด - 823 คะแนน
ฮอนด้า - 806 คะแนน
มาสด้า - 803 คะแนน
เอ็มจี - 794 คะแนน