"ปรับโครงสร้างหนี้" ทางรอดสำหรับคนผ่อนรถไม่ไหว ไม่ถูกยึดรถ

"ปรับโครงสร้างหนี้" ทางรอดสำหรับคนผ่อนรถไม่ไหว ไม่ถูกยึดรถ

     หากใครโชคร้ายเกิดตกงาน ขาดรายได้ประจำ หรือมีภาระหนี้อื่นๆ ที่จำเป็นระหว่างผ่อนรถ จนทำให้ไม่สามารถผ่อนรถได้ไหว ก็ใช่ว่าจะต้องถูกยึดรถเสมอไปนะครับ

     คนที่เคยซื้อรถหรือกำลังผ่อนรถอยู่คงทราบดีว่า หากผิดชำระค่างวดเกิน 3 เดือนติดต่อกัน จะมีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดเช่าซื้อลง และจะถูกไฟแนนซ์ตามยึดรถในที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง เช่น การถูกฟ้องร้อง, มีประวัติค้างชำระกับเครดิตบูโร, ไม่สามารถทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินได้ เป็นต้น

203

     แต่รู้หรือไม่ว่าไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ยังมีมาตรการ "ปรับปรุงโครงสร้างหนี้" สำหรับผู้ที่ผ่อนรถไม่ไหว โดยจะเป็นการขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่าเช่าซื้อออกไปอีก ซึ่งโดยมากจะเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่ 48 เดือน เมื่อรวมกับสัญญาเดิมจะต้องไม่เกิน 96 เดือน (เงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงิน) จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ผ่อนชำระมาระยะหนึ่ง แล้วเกิดผ่อนต่อไม่ไหว การปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะทำให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนลดลง แถมยังทำให้ไม่เกิดประวัติเสียกับเครดิตบูโรด้วย

     เงื่อนไขในการขอรับมาตรการปรังปรุงโครงสร้างหนี้โดยทั่วไป ประกอบด้วย ต้องมีประวัติชำระไม่ต่ำกว่า 12 งวด, ต้องจดทะเบียนเรียบร้อยและต่อภาษีเป็นประจำ, ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น

108

     อย่างไรก็ดี หากได้รับการอนุมัติเพื่อยืดระยะเวลาผ่อนชำระค่างวด ไฟแนนซ์มักกำหนดเงื่อนไขต้องชำระค่างวดที่ค้างและค่าเบี้ยปรับให้เรียบร้อย รวมถึงยังมีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลาชำระหนี้เพิ่มขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ ค่างวดที่ต้องชำระอาจลดลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากค่างวดเดิม ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยและยอดหนี้ที่เหลือ

     หากใครกำลังเผชิญปัญหาผ่อนรถไม่ไหวอยู่ในขณะนี้ ก็ลองเก็บไว้พิจารณาเป็นทางเลือกได้ครับ