"มาสด้า" โร่ออกชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาโกงอัตราสิ้นเปลือง

"มาสด้า" โร่ออกชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาโกงอัตราสิ้นเปลือง

     มาสด้า โร่ออกชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการปลอมแปลงผลการทดสอบอัตราสิ้นเปลือง เนื่องจากกระบวนการทดสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

     มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มีรายงานถึงกระทรวงขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานและที่ดิน ของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีการปลอมแปลงข้อมูลอัตราสิ้นเปลือง หลังจากถูกทางการออกหนังสือไปยังมาสด้าเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ มาสด้ายืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลผลการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองทั้งมาตรฐาน JC08 และ WLTC แต่เป็นความผิดพลาดเรื่องการทดสอบบนช่วงความเร็วที่กำหนด (Speed Trace Deviation) ที่พบข้อผิดพลาดจำนวน 72 ตัน จากทั้งหมด 1,472 คัน ด้วยมาตรฐาน JC08 แต่หลังจากมีการทบทวนผลทดสอบ ปรากฏว่าไม่มีผลกระทบด้านตัวเลขอัตราสิ้นเปลือง และไม่พบข้อผิดพลาดในการทดสอบมาตรฐาน WLTC

101

     นอกจากนี้ มาสด้ายังระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว อันเนื่องมาจากไม่มีการติดตั้งระบบอัตโนมัติเมื่อพบข้อผิดพลาด และไม่มีการกำหนดข้อผิดพลาดการทดสอบบนช่วงความเร็ว แต่เป็นการทดสอบที่ขึ้นอยู่กับผู้ทดสอบแต่ละคน

     จากปัญหาดังกล่าว มาสด้ามีแผนอัพเดตระบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดการทดสอบช่วงความเร็วที่กำหนด (Speed Trace Deviation) และเพิ่มบุคลากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อผิดพลาดอย่างละเอียดมากขึ้น