รถหายในห้าง แต่ไม่แจกบัตร ใครต้องรับผิดชอบ?

รถหายในห้าง แต่ไม่แจกบัตร ใครต้องรับผิดชอบ?

     หากรถหายในห้างที่ไม่แจกบัตร ห้างสามารถปัดความรับผิดชอบได้หรือไม่ แล้วใครกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย?

102

     ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในปัจจุบันมีการใช้กล้องวงจรปิดแทนการแจกบัตร ทำให้เกิดคำถามว่า หากเกิดเหตุการณ์รถหาย ห้างจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ คำตอบง่ายๆ คือ ห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นยังคงต้องรับผิดชอบรถยนต์ที่สูญหายให้กับลูกค้า เหตุผลเนื่องจาก...

     เมื่อเข้าสู่กระบวนการศาล ศาลยังคงพิจารณาว่าผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการของห้าง เลือกใช้ที่จอดรถเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างนั้นๆ ดังนั้น ห้างสรรพสินค้าจึงต้องดูแลทรัพย์สินของลูกค้า โดยไม่ปล่อยให้เป็นความเสี่ยงของลูกค้าเพียงฝ่ายเดียว

100

     ส่วนกรณีทางห้างแจกบัตรจอดรถ แต่ระบุข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบเอาไว้ เช่น ไม่ถือเป็นการรับฝากรถ, ไม่รับผิดชอบในกรณีรถหรือทรัพย์สินสูญหาย ฯลฯ เหล่านี้ ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานว่าข้อตกลงเหล่านี้ เป็นข้อตกลงของห้างเพียงฝ่ายเดียว เจ้าของรถไม่ได้ตกลงด้วย จึงทำให้ข้อตกลงเป็นโมฆะ และห้างยังคงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ดี

     แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของรถเองต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการจอดรถ เช่น ไม่ล็อครถ, ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้, ทำกุญแจหาย ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลให้เจ้าของรถต้องเฉลี่ยความรับผิดชอบกับทางห้าง หรือห้างอาจปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดก็เป็นได้

     ดังนั้น เจ้าของรถต้องจำไว้ว่าอย่าประมาทเป็นดีที่สุดครับ