มอเตอร์ไซค์ใช้ช่องทางหลักมีความผิดหรือไม่?

มอเตอร์ไซค์ใช้ช่องทางหลักมีความผิดหรือไม่?

     ปัจจุบันเราพบเห็นรถมอเตอร์ไซค์ลักลอบใช้ช่องทางหลักเป็นจำนวนมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุดถึง 1,000 บาท

     ทางหลวงสายหลักที่มีช่องทางขนานควบคู่กันไปนั้น ส่วนมากจะถูกติดตั้งป้ายห้ามมอเตอร์ไซค์ใช้ทางหลัก สามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อบริหารจัดการประเภทรถให้การจราจรมีความคล่องตัว และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซค์ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและอันตรายมากกว่ารถยนต์

     ดังนั้น การฝ่าฝืนขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางหลักที่มีป้ายห้าม ถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 35 มีโทษปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท ตำรวจมีสิทธิ์จับกุมได้ทันที นอกจากนั้น หากมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุบนช่องทางหลัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาความผิดตามลักษณะการเกิดเหตุด้วย

200

     ทั้งนี้ อย่าลืมว่าช่องทางหลักโดยส่วนมาก รถยนต์มักใช้ความเร็วสูงอยู่แล้ว หากมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะล้มเองหรือชนเข้ากับรถยนต์ ฝ่ายมอเตอร์ไซค์เองมีโอกาสได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากกว่าผู้ใช้รถยนต์มาก

     รู้แบบนี้แล้วช่วยกันรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน มอเตอร์ไซค์วิ่งทางขนานปลอดภัยกว่า และไม่ผิดกฎหมายด้วยครับ