Mitsubishi Mirage 2018 ขึ้นแท่นรถยนต์ที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำสุดในสหรัฐฯ

Mitsubishi Mirage 2018 ขึ้นแท่นรถยนต์ที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำสุดในสหรัฐฯ
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     Mitsubishi Mirage 2018 ได้รับตำแหน่งรถยนต์ที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำที่สุดในสหรัฐอเมริกา

     บริษัทวิจัย Automotive Science Group (ASG) ได้มอบรางวัล "Best Economic Performance Award" และ "Best 5 All-Around Performance Award" เทียบจากรถยนต์รุ่นปี 2018 จำนวนทั้งหมด 33 ยี่ห้อที่วางจำหน่ายในสหรัฐฯ โดยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับรถปี 2018 รุ่นอื่นๆ

     ขณะที่รางวัล Best 5 All-Around Performance Award ถูกมอบให้กับ Mitsubishi Mirage 2018 เนื่องจากมีราคาจำหน่ายถูกที่สุดและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในช่วง 6 ปีครึ่งต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มรถยนต์เล็กจำนวน 356 คัน ทั้งรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องยนต์พลังงานทางเลือก

     ส่วนในบ้านเรานั้น Mitsubishi Mirage ถูกจัดให้เป็นรถยนต์ที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำที่สุดตามอีโค่สติ๊กเกอร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีค่าการปล่อย CO2 อยู่ที่ 98 กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้น