Jaguar Land Rover จ่อพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติแบบออฟโรด

Jaguar Land Rover จ่อพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติแบบออฟโรด

     Jaguar Land Rover เตรียมพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติบนทางออฟโรด ภายใต้ชื่อโปรเจ็คท์ CORTEX

203

     จากัวร์ แลนด์โรเวอร์ มีแผนพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี 5 มิติ ประกอบด้วย เสียง, ภาพ, เรดาร์, แสง และระยะห่าง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในการขับขี่บนเส้นทางแบบออฟโรด ที่ต้องอาศัยข้อมูลกว่าการขับขี่แบบออนโรดทั่วไปมาก

     โปรเจคท์ CORTEX ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอัลกอรึทึม, เซ็นเซอร์ รวมถึงมีการทดสอบบนสภาพถนนออฟโรดจริงในสหรัฐราชอาณาจักร โดยโปรเจคท์ดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย University of Birmingham เพื่อค้นคว้าผลงานวิจัยเกี่ยวกับเซ็นเซอร์และเรดาร์สำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติโดยเฉพาะ

202

     ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดว่าโปรเจคท์ดังกล่าวจะเป็นจริงเมื่อใด