"เขตห้ามหยุด" เส้นจราจรพื้นฐานที่คนไทยส่วนใหญ่ทำเป็นลืม?

"เขตห้ามหยุด" เส้นจราจรพื้นฐานที่คนไทยส่วนใหญ่ทำเป็นลืม?

     หลายครั้งที่คนส่วนใหญ่ฝ่าฝืนกฎจราจรโดยไม่รู้ตัว ซึ่ง "เขตห้ามหยุด" ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นจราจรที่มีผู้ละเมิดกันจนชินตา

     เขตห้ามหยุด มีลักษณะเป็นเส้นทแยงสีเหลือง มีไว้กำหนดเขตห้ามมิให้รถหยุดทับเขตดังกล่าว เนื่องจากเป็นทางเข้า-ออกซอยหรือสถานที่สำคัญ ซึ่งมักมีรถเข้า-ออกพลุกพล่านจำนวนมาก จึงกำหนดไม่ให้มีการหยุดรถขวาง อันจะช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดได้

200

     แต่ปัจจุบัน เขตห้ามหยุด ถูกละเลยจากจิตสำนึกผู้ใช้รถชาวไทยจำนวนมาก จนเกิดการจอดกีดขวางทางเข้า-ออก ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรตามมาอย่างไม่น่าให้อภัย ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 (6) ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ

1. ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
2. บนทางเท้า
3. บนสะพานหรือในอุโมงค์
4. ในทางร่วมทางแยก
5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
6. ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
7. ในเขตปลอดภัย
8. ในลักษณะกีดขวางการจราจร

     ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

     เมื่อรู้แบบนี้แล้ว เรามาหยุดพฤติกรรมหยุดรถทับเส้นทแยงสีเหลือง หรือ เขตห้ามหยุด กันเถอะครับ เพื่อให้รถคันอื่นผ่าน-เข้าออกได้อย่างสะดวก แล้วคุณจะเป็นอีกคนที่ช่วยให้ถนนเมืองไทยมีระเบียบวินัยขึ้นครับ