ดูชัดๆ! ความเร็วสูงสุดและค่าปรับแต่ละประเทศเทียบกับไทย

ดูชัดๆ! ความเร็วสูงสุดและค่าปรับแต่ละประเทศเทียบกับไทย

     จากกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเรื่องการจำกัดคว่ามเร็วบนทางด่วนในเมืองอยู่ที่ 80 กม./ชม. ทำให้หลายคนถึงกันบ่นอุบว่ากฎหมายไทยล้าหลังเกินไปหรือไม่ ถ้างั้นเราลองไปดูการจำกัดความเร็วในต่างประเทศ และค่าปรับในความผิดข้อหาขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดดูบ้าง จะแตกต่างจากไทยมากน้อยเพียงใด

206

เยอรมนี

ในเมือง: 50 กม./ชม. (เขตชุมชนอาจเหลือ 30 กม./ชม.)
นอกเมือง: 100 กม./ชม.
มอเตอร์เวย์: ไม่จำกัดความเร็ว (แต่มีจำกัดความเร็ว 80-130 กม./ชม. เป็นระยะ)

อัตราโทษขับรถเร็วเกินกำหนด: ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดในเขตเมือง มีอัตราโทษปรับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เกินจากกฎหมายกำหนด ปรับตั้งแต่ 10 - 600 ยูโร (380 - 23,000 บาท) หากขับเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 41 กม./ชม. ขึ้นไป ถูกตัดแต้ม 2 คะแนน และถูกพักขับรถ 1-3 เดือน

ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนอกเขตเมือง มีอัตราโทษปรับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เกินจากกฎหมายกำหนดเช่นกัน ปรับตั้งแต่ 15 - 680 ยูโร (575 - 26,000 บาท) หากขับเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 31 กม./ชม. ขึ้นไป ถูกตัดแต้ม 2 คะแนน และถูกพักขับรถ 1-3 เดือน

 

201

สหรัฐอเมริกา

การจำกัดความเร็วในอเมริกาขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐ และมีการแบ่งประเภทถนนแตกต่างจากประเทศอื่น ได้แก่ เขตชุมชน, ถนนเลนสวน, ถนนมีเครื่องกั้นเลน, ฟรีเวย์ในเขตชุมชน และฟรีเวย์นอกเขตชุมชน

เขตชุมชน: 20-55 ไมล์ต่อชม. (32-56 กม./ชม.)
ถนนเลนสวน: 35-75 ไมล์ต่อชม. (56-121 กม./ชม.)
ถนนมีเกาะกลาง: 45-75 ไมล์ต่อชม. (72-121 กม./ชม.)
ฟรีเวย์ในเขตชุมชน: 45-75 ไมล์ต่อชม. (72-121 กม./ชม.)
ฟรีเวย์นอกเขตชุมชน: 65-80 ไมล์ต่อชม. (105-129 กม./ชม.) จำกัดความเร็ว 80 ไมล์ต่อชม. เฉพาะรัฐฯ Wyoming เท่านั้น นอกนั้นไม่เกิน 75 ไมล์ต่อชม.

อัตราโทษขับรถเร็วเกินกำหนด: รัฐ North Dakota มีโทษปรับต่ำที่สุด หากขับรถเร็วเกินจากกฎหมายกำหนด 10 ไมล์ต่อชม. มีโทษปรับ 10 USD (310 บาท) ส่วนรัฐ New Jersey มีโทษปรับแพงที่สุดระหว่าง 85-260 USD (2,686 - 8,217 บาท) หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กฎหมายกำหนด 40 ไมล์ต่อชม. จะต้องแสดงตัวต่อศาลด้วย

 

207

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีมาตรการจำกัดความเร็วแตกต่างกันในแต่ละรัฐเช่นกัน

เขตโรงเรียน: 40 กม./ชม.
ในเมือง: 50 กม./ชม.
นอกเมือง: 100 กม./ชม. (110 กม./ชม. เฉพาะรัฐ Western Australia และ Northern Territory)
ความเร็วสูงสุดในพื้นที่อนุญาต: 110 กม./ชม.

อัตราโทษขับรถเร็วเกินกำหนด: อัตราโทษปรับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เกินจากกฎหมายกำหนด มีตั้งแต่ 170 - 1,040 AUD (4,057 - 24,825 บาท) และถูกตัดคะแนน 2 - 9 คะแนน หากถูกตัดมากกว่า 12 คะแนนขึ้นไป ถูกพักใช้ใบขับขี่ 3 เดือน มากกว่า 20 คะแนน พักใช้ใบขับขี่ 5 เดือน

 

203

สหราชอาณาจักร

ในเมือง: 48 กม./ชม.
ถนนเลนสวนไม่มีเกาะกลาง: 96 กม./ชม.
ถนนเลนสวนมีเกาะกลาง: 112 กม./ชม.
มอเตอร์เวย์: 112 กม./ชม.

อัตราโทษขับรถเร็วเกินกำหนด: โทษปรับสูงสุด 1,000 ปอนด์ (44,000 บาท) เขตมอเตอร์เวย์โทษปรับสูงสุด 2,500 ปอนด์ (110,000 บาท)

 

208

มาเลเซีย

ในเมือง: 60 กม./ชม.
นอกเมือง: 90 กม./ชม.
ทางด่วน: 110 กม./ชม.

อัตราโทษขับรถเร็วเกินกำหนด: อัตราโทษปรับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เกินจากกฎหมายกำหนด หากขับเร็วเกิน 1-25 กม./ชม. จากที่กฎหมายกำหนด โทษปรับ 80 ริงกิต (645 บาท) หากเกิน 40 กม./ชม. ขึ้นไป โทษปรับ 300 ริงกิต (2,420 บาท) และถูกหักคะแนนตั้งแต่ 6 - 10 คะแนน หากถูกหักมากกว่า 40 คะแนน ถูกพักใช้ใบขับขี่ 6 - 12 เดือน

 

202

ญี่ปุ่น

เขตชุมชน: ขึ้นกับแต่ละพื้นที่ (ส่วนมาก 30 กม./ชม.)
ในเมือง: 40 กม./ชม.
นอกเมือง: 50-60 กม./ชม.
ทางด่วน: 80-100 กม./ชม.

อัตราโทษขับรถเร็วเกินกำหนด: อัตราโทษปรับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เกินจากกฎหมายกำหนด หากขับเร็วเกิน 10 - 15 กม./ชม. มีโทษปรับ 9,000 เยน (2,604 บาท) หากขับเร็วเกินกว่า 30 กม./ชม.ขึ้นไป มีโทษปรับ 60,000 เยน (17,370 บาท)

 

205
ไทย

ในเขตเทศบาล: 80 กม./ชม.
นอกเขตเทศบาล: 90 กม./ชม.
ทางด่วนในเมือง: 80 กม./ชม.
ทางด่วนนอกเมือง: 110 กม./ชม.
มอเตอร์เวย์: 120 กม./ชม.

อัตราโทษขับรถเร็วเกินกำหนด: อัตราโทษปรับ 200-500 บาท อัตรากำหนด 400 บาท และอาจเพิ่มเป็น 1,000 บาท ในบางพื้นที่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

     เห็นไหมครับว่าความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดในบ้านเรา ยังถือว่าสูงกว่าในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้ำไป แถมยังมีอัตราโทษที่สูงมาก จนทำให้คนไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งผลที่ได้คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในระดับต่ำ ผิดกับบ้านเราที่ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนติดอันดับโลกร่วมกับประเทศฝั่งแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่

     รู้แบบนี้ยังอยากขับรถเร็วกันอยู่อีกไหมครับ?