เผย 10 อันดับประเทศพร้อมใช้รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติมากที่สุด

เผย 10 อันดับประเทศพร้อมใช้รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติมากที่สุด
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

    เผย 10 อันดับประเทศที่พร้อมใช้รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติมากที่สุด "สิงคโปร์" ครองอันดับที่ 2 ชูจุดแข็งด้านนโยบายและกฎหมายรองรับ

    KPMG เผยดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการใช้รถยนต์ไร้คนขับของเคพีเอ็มจี ประจำปี 2018 หรือ KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2018 (AVRI) ประเมินการเตรียมความพร้อมของ 20 ประเทศทั่วโลก ประเมินความสามารถของแต่ละประเทศทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการยอมรับของผู้บริโภค ใสการนำรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติมาวิ่งบนท้องถนน

100

    จากการประเมินดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการใช้รถยนต์ไร้คนขับของเคพีเอ็มจี ประจำปี 2018  พบว่า 10 ประเทศที่มีความพร้อมรองรับอนาคตของการขนส่งแบบอิสระมากที่สุด ได้แก่

1.ประเทศเนเธอร์แลนด์
2.ประเทศสิงคโปร์
3.ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.ประเทศสวีเดน
5.สหราชอาณาจักร
6.ประเทศเยอรมนี
7.ประเทศแคนนาดา
8.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
9.ประเทศนิวซีแลนด์
10.ประเทศเกาหลีใต้

    จากผลดังกล่าวพบว่าประเทศเนเธอร์แลนด์มีความพร้อมในการใช้งานรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง, จำนวนสถานีชาร์จ, เครือข่ายโทรคมนาคมที่แข็งแรง ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ประเทศใกล้เคียงบ้านเราอย่างสิงคโปร์ มีความพร้อมอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับของผู้บริโภค, ความพร้อมด้านกฎหมายและนโยบาย

    ทั้งนี้ KPMG ระบุว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศมีความสอดคล้องกับความพร้อมในการใช้งานรถยนต์ไร้คนขับ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ, การลงทุนของเอกชน และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบเคลื่อนที่