โดนแน่! จับปรับป้ายแดงเกิน 60 วัน ดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้

โดนแน่! จับปรับป้ายแดงเกิน 60 วัน ดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     กรมการขนส่งออกมาตรการเข้มงวดบังคับรถป้ายแดงให้จดทะเบียนภายใน 60 วัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 นี้ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

     การบังคับใช้มาตรการจับปรับรถป้ายแดงที่ไม่จดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว เป็นผลมาจากกฎหมายการยกเลิกป้ายแดงที่จะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่ช้านี้ โดยผู้ที่รับรถใหม่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 จะต้องจดทะเบียนภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันรับรถ หากฝ่าฝืนจะพิจารณาอัตราเปรียบเทียบปรับในอัตราเบื้องต้น ควบคู่กับการแนะนำและตักเตือนพร้อมชี้แจงมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย

     นอกจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเพิ่มความเข้มงวดจับรถป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียนเกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากฝ่าฝืนจะถูกเปรียบเทียบปรับในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่ากฎหมายยกเลิกป้ายแดงจะมีผลบังคับใช้

 01

     สรุปมาตรการกำหนดระยะเวลาใช้ป้ายแดง ดังนี้

รับรถระหว่าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560: ต้องจดทะเบียนใน 60 วัน
- หากฝ่าฝืนจะถูกเปรียบเทียบปรับเบื้องต้นพร้อมตักเตือน

รับรถตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป: ต้องจดทะเบียนใน 30 วัน
- หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท

     นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า มาตรการเข้มงวดดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาการใช้รถผิดกฎหมาย เนื่องจากป้ายแดงตามกฎหมายแล้วถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน  เป็นเพียงเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถอนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณีเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมเท่านั้น เช่น การขับจากโรงงานผู้ผลิตไปส่งยังผู้แทนจำหน่าย หรือขับจากผู้แทนจำหน่ายส่งไปยังผู้ซื้อ โดยในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถ หรือได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ซึ่งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนรถใหม่เพียงวันเดียว จึงขอให้ประชาชนจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการใช้รถที่ถูกต้องและปลอดภัย