ราคารถใหม่ Isuzu ในตลาดรถประจำเดือนมีนาคม 2558

ราคารถใหม่ Isuzu ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2558

 

ราคารถใหม่ Isuzu Dmax Spark

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Isuzu Dmax Spark Cab Chassis
480,000
Isuzu Dmax Spark Cab Chassis 485,000 Refrigerator

Isuzu Dmax Spark B 2.5

518,000

 

Isuzu Dmax Spark S 2.5

528,000

 

Isuzu Dmax Spark 2.5 VGS S
543,000

Isuzu Dmax Spark 2.5 VGS B 4WD

618,000

 

Isuzu Dmax Spark 3.0 VGS B
548,000

 

ราคารถใหม่ Isuzu Dmax Space Cab Super Daylight

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Isuzu Dmax Space Cab 2.5 S

582,000

สีขาว

Isuzu Dmax Space Cab 2.5 S

589,000

สีเงิน

Isuzu Dmax Space Cab 2.5 L

651,000

 

Isuzu Dmax Space Cab 2.5 Z

683,000

 

Isuzu Dmax Space Cab 2.5 VGS Z
703,000

 

ราคารถใหม่ Isuzu Dmax Space Cab Super Daylight Hi-Lander

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Space Cab Hi-Lander 2.5 L

688,000

 

Space Cab Hi-Lander 2.5 Z

720,000

 

Space Cab Hi-Lander 2.5 VGS Z

735,000

 

Space Cab Hi-Lander 2.5 VGS Z AT

775,000

 

Space Cab Hi-Lander 2.5 VGS Z DVD

750,000

 

Space Cab Hi-Lander 2.5 VGS Z- Prestige DVD Navi AT

823,000

 

Space Cab Hi-Lander 3.0 VGS Z- Prestige DVD Navi
823,000

 

ราคารถใหม่ Isuzu Dmax Space Cab V-Cross Super Daylight

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Isuzu Dmax Space Cab V-Cross 2.5 VGS Z

732,000

 

Isuzu Dmax Space Cab V-Cross 3.0 VGS Z-Prestige DVD Navi

858,000

 


ราคารถใหม่ Isuzu Dmax Cab 4 Super Daylight

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Isuzu Dmax Cab 4 2.5 S

660,000

สีขาว

Isuzu Dmax Cab 4 2.5 S

667,000

 

Isuzu Dmax Cab 4 2.5 VGS-Z
787,000

 

ราคารถใหม่ Isuzu Dmax Cab 4 Hi-lander Super Daylight

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z

808,000

 

Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z

815,000

สีขาวมุก

Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z AT

853,000

 

Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z AT

860,000

สีขาวมุก

Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z DVD

825,000

 

Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z DVD

832,000

สีขาวมุก

Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z-Prestige DVD Navi AT
901,000
Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z-Prestige DVD Navi AT 908,000 สีขาวมุก
Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige DVD Navi AT 902,000
Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige DVD Navi
909,000 สีขาวมุก
Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige DVD Navi AT 947,000
Isuzu Dmax Cab 4 Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige DVD Navi AT 954,000 สีขาวมุก


ราคารถใหม่ Isuzu Dmax Cab 4 V Cross Super Daylight

รุ่น

ราคา

หมายเหตุ

Isuzu Dmax V-CROSS 2.5 L

843,000

 

Isuzu Dmax V-CROSS 2.5 L

850,000

สีขาวมุก

Isuzu Dmax V-CROSS 2.5 VGS Z Prestige DVD Navi

933,000

 

Isuzu Dmax V-CROSS 2.5 VGS Z Prestige DVD Navi

940,000

สีขาวมุก

Isuzu Dmax V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige DVD Navi

972,000

Isuzu Dmax V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige DVD Navi

979,000 สีขาวมุก

Isuzu Dmax V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige DVD Navi AT

1,017,000

Isuzu Dmax V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige DVD Navi AT

1,024,000

สีขาวมุก

 

ราคารถใหม่  Isuzu Dmax X- Series Super Daylight

รุ่น

ราคา

หมายเหตุ

Isuzu Dmax Speed 2.5 VGS Z

719,000

White

Isuzu Dmax Speed 2.5 VGS Z

726,000

Black

Isuzu Dmax X-series 2 ประตู 2.5 VGS Z DVD

807,000

Black

Isuzu Dmax X-series 2 ประตู 2.5 VGS Z DVD

814,000

White Pearl

Isuzu Dmax Speed 4 ประตู 2.5 VGS Z DVD

894,000

Black

Isuzu Dmax Speed 4 ประตู 2.5 VGS Z DVD

901,000

White Pearl

Isuzu Dmax Speed 4 ประตู 2.5 VGS Z-Prestige NAVI AT

980,000

Black

Isuzu Dmax Speed 4 ประตู 2.5 VGS Z-Prestige NAVI AT

987,000

White Pearl

 

ราคารถใหม่ Isuzu Mu-X

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Isuzu Mu-X 2.5 2WD CD

1,044,000

 

Isuzu Mu-X 2.5 2WD DVD

1,204,000

 

Isuzu Mu-X 2.5 2WD DVD MT

1,219,000

 

Isuzu Mu-X 2.5 2WD DVD AT

1,269,000

 

Isuzu Mu-X 3.0 2WD DVD NAVI
1,319,000
Isuzu Mu-X 3.0 4WD DVD NAVI
1,419,000