The Ultimate Thailand Explorers

The Ultimate Thailand Explorers
ททท.

สนับสนุนเนื้อหา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับ อาสาสมัครเพื่อช่วยดูแลผู้เข้าแข่งขันโครงการ The Ultimate Thailand Explorers

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Ultimate Thailand Explorers โดยเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร (Volunteers) เพื่อมาทำหน้าที่ ดูแลและประสานงานช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีมจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงการ “The Ultimate Thailand Explorers”  ซึ่งจะจัดขึ้นใน 5 จังหวัด คือ กรุงเทพ ,พัทยา,เชียงใหม่,ภูเก็ต,เกาะสมุย ระหว่างวันที่ 8 – 17 ธันวาคม 2552

    อาสาสมัคร Liaison นี้ มีบทบาทสำคัญมากเพราะจะเป็นคนไทยคนแรกที่ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้เจอตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทย และจะเป็นคนที่จะคอยประสานงานช่วยเหลือดูแลผู้เข้าแข่งขันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเมืองไทย จนถึงวันเดินทางกลับ  

    โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเช่น เป็นคนไทย อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้และสนใจเรื่องท่องเที่ยวและมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี

    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัคร Liaison จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางและการทำงานร่วมกับททท  โดยหลังจากจบโครงการ อาสาสมัคร Liaison ได้รับประกาศนียบัตรในฐานะ Liaison Volunteer  จาก ททท  นอกจากนี้ ยังได้รับเบี้ยเลี้ยง 10,000 บาทเมื่อจบสิ้นภารกิจงานในระยะเวลา 10 วัน

    ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ 
    
www.callforvolunteer.com ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2552  
   
    หรือสอบถามข้อมูลได้ที่
    คุณแพรวตา โลวะจินังกูร โทร  089 517 3181

................................................................................................................................

โครงการ Ultimate Thailand Explorers

   
โครงการ The Ultimate Thailand Explorers event  จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่น และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย  โดยโครงการ “The Ultimate Thailand Explorers”   จะจัดให้มีกิจกรรมใน 2 ส่วน ดังนี้

    1. Global Event กิจกรรมสำหรับตลาดต่างประเทศซึ่งจะเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ
    2. Local Event  กิจกรรมย่อยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก

รายละเอียดโดยสรุปของกิจกรรมมีดังนี้

    กิจกรรมสำหรับตลาดต่างประเทศซึ่งจะเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ Global Event: Ultimate Thailand Explorers

Event Summary

 • ททท เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกส่งคลิปวีดีโอสมัครเพื่อให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น The Explorers  5 คู่ เพื่อร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว 6 วันในจังหวัดท่องเที่ยว 5 แห่ง คือ กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา และสมุย  
 • ตลอดระยะเวลาการแข่งขันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คู่ จะได้รับมอบหมายให้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ  โดยหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนบล็อก และ upload  ภาพถ่าย วิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ชมทั่วโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและสัมผัสด้วยตนเอง 

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องถ่ายทำวีดีโอคลิปความยาว 1 นาที และทำการupload ขึ้นบน www.youtube.com พร้อมกับอธิบาย เหตุผลในการเลือก destination นั้นๆ และวิธีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ destination ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เลือกไว้ 
 • ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.ultimatethailandexplorers.com และทำการเลือก destination ที่ต้องการ พร้อมนำลิงค์ของวีดีโอคลิปออดิชั่นที่ผู้เข้าแข่งขันได้ upload ไว้ใน www.youtube.com มากรอกลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 
 • ผู้ชมทั่วโลกจะสามารถร่วมโหวตออนไลน์ให้กับทีมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางมากที่สุด 
 • โดยทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับเลือกให้เป็น เป็น the Ultimate Thailand Explorers  จะได้รับของรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ
  - เงินรางวัลจำนวน $10,000 USD.  
  - แพคเกจทัวร์มูลค่า $3000 USD. 
  - ของรางวัลอื่นๆเป็นจำนวน $2000 USD

ข้อมูลอื่นๆ ของกิจกรรม
กฎ กติกาในการแข่งขัน

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน:

 • 1 ทีมประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 2 คน, ทั้ง 2 คนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งวีดีโอ 
 • พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
 • เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอด และบอกเล่าเรื่องราวได้ดี 
 • มีใบขับขี่สากล (คนใดคนหนึ่ง) 
 • มีหนังสือเดินทางและเอกสารที่จำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย  
 • สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ในช่วงระหว่าง 8 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2552 (โดยประมาณ) และในประมาณช่วงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลและงานแถลงข่าว  (ผู้ที่เข้าร่วมคือผู้ชนะในโครงการนี้).

2. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติในระหว่างการแข่งขัน:

      1. เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่กำหนดให้เป็นระยะเวลา 6 วัน  และ…
      2. บอกเล่าประสบการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ดังนี้: 

      3. เชิญชวนให้ผู้อื่นร่วมโหวตให้ตนเองผ่าน   www.ultimatethailandexplorers ระหว่างการแข่งขัน คือช่วงวันที่   10 ธันวาคม 2552 – 8 มกราคม 2553.

3. การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน  

      รอบ Semi Final Round :  25 ทีมสุดท้าย

 • คณะกรรมการจะทำการพิจารณาใบสมัครทั้งหมดและวิดีโอคลิปที่ส่งเข้ามา และเลือก 5 ทีมจากแต่ละ destination รวมจะได้  25 ทีม หลังจากนั้นคณะกรรมการจะทำการเผยแพร่วิดีโอคลิปของทั้ง 25 ทีมลงใน mini-site ของโครงการ 

      รอบ 5 ทีมสุดท้าย

 • ผู้คนทั่วโลกจะร่วมโหวตเพื่อคัดเลือกเพียง 1 ทีมให้เป็นตัวแทนจาก 1 destination รวมแล้วจะได้ 5 ทีมสุดท้ายที่จะได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อทำการแข่งขันในโครงการ the Ultimate Thailand Explorers.

      ผู้ชนะ 

 • ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในฐานะสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางมากที่สุดจะได้เป็น The Ultimate Thailand Explorers  

4. ตารางกิจกรรมการแข่งขัน 

 • 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552:   เปิดรับสมัครวิดีโอคลิป. 
 • 19 ตุลาคม 2552:  ประกาศผล 25 ทีม 
 • 19 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2552:  ระยะเวลาโหวตเพื่อเลือก 5 ทีมสุดท้ายจาก 25 ทีม. 
 • 16 พฤศจิกายน 2552:  ประกาศผล 5 ทีมสุดท้าย 
 • 8 ธันวาคม 2552:  5 ทีม เดินทางมาถึงประเทศไทย 
 • 9 ธันวาคม 2552:  งานเลี้ยงต้อนรับ & งานแถลงข่าว&ประชุมรายละเอียดการแข่งขัน 
 • 10-15 ธันวาคม 2552: ดำเนินการแข่งขัน 
 • 16 ธันวาคม 2552:  งานเลี้ยงอำลาและขอบคุณ ผู้เข้าแข่งขัน 
 • 10 ธันวาคม 2552 – 8 มกราคม 2010:  ระยะเวลาโหวตออนไลน์เพื่อหาผู้ชนะ 
 • 8 มกราคม 2553:  ประกาศผลผู้ชนะทางออนไลน์ 
 • 2 กุมภาพันธ์ 2553: งานแถลงข่าว,ประกาศผลผู้ชนะ,เลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ

คณะกรรมการ 

      คณะกรรมการในการคัดเลือกรอบ Semi Final 25 ทีม จะประกอบด้วยตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนักเขียนบทความท่องเที่ยว จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

      กรรมการจาก ททท 

 • ผอ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ผอ กลุ่มสารสนเทศการตลาด 
 • ผอ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 
 • ผอ กองบริการข่าวสาร
 • กรรมการกลุ่มนักเขียนบทความท่องเที่ยว 
 • Mr. Trevor  Ranges 

แผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Ultimate Thailand Explorers

     Online Media  สื่อออนไลน์ ( สื่อหลักในการประชาสัมพันธ์โครงการ)

 1. มินิไซต์ของโครงการ   www.ultimatethailandexplorers.com 
 2. Blog 
 3. Social Media  
 4. E-Mail campaign 
 5. E-News Release 
 6. Banner Advertising

    Traditional Media  สื่อดั้งเดิม 

 1. การแถลงข่าว
  a. Launch Event  on 14th September 
  b. Welcome Party on December(Tentative)
  c. Winner Announcement on January (Tentative)
  2. โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์


     กิจกรรมย่อยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก

 • LOCAL EVENT :  Call for Volunteer

Event Summary 

 • ททท   จัดกิจกรรมค้นหา Local Liaison Volunteers  เพื่อมาทำหน้าที่  ร่วมเดินทางและประสานงานช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีม ใน 5 จังหวัด 
 • วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
 • ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนในเว็บไซด์ www.callforvolunteer.com  
 • กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบรูปถ่ายและสำเนาบัตรประชาชน 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • อายุ 20-30ปี 
 • สัญชาติไทย  
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • สามารถเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆหรือจังหวัดอื่นๆได้ 
 • บุคลิกภาพดี, มีใจรักในด้านบริการ, มีความสามารถในการสื่อสาร, กระตือรือร้น, เป็นมิตร และ สุภาพ 
 • มีความรับผิดชอบสูง, ตรงต่อเวลา, และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  
 • ถ้ามีความรู้เรื่องงานด้านการบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งที่ Local Liaison Volunteers  จะได้รับ 

 • เบี้ยเลี้ยงเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 10,000 บาท พร้อมที่พัก,ค่าเดินทางและอาหารสำหรับช่วงแข่งขัน 
 • Certificate จาก ททท.

ผู้ประสานงานโครงการ
แพรวตา โลวะจินังกูร   Project Executive  
Mobile: 6689 517 3181   /   Tel: 662 - 318 1182 ext 127
E-Mail: phaewta@borndistinction.com
บริษัท  บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด   www.borndistinction.com