The Ultimate Thailand Explorers

The Ultimate Thailand Explorers

The Ultimate Thailand Explorers
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับ อาสาสมัครเพื่อช่วยดูแลผู้เข้าแข่งขันโครงการ The Ultimate Thailand Explorers

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Ultimate Thailand Explorers โดยเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร (Volunteers) เพื่อมาทำหน้าที่ ดูแลและประสานงานช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีมจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงการ “The Ultimate Thailand Explorers”  ซึ่งจะจัดขึ้นใน 5 จังหวัด คือ กรุงเทพ ,พัทยา,เชียงใหม่,ภูเก็ต,เกาะสมุย ระหว่างวันที่ 8 – 17 ธันวาคม 2552

    อาสาสมัคร Liaison นี้ มีบทบาทสำคัญมากเพราะจะเป็นคนไทยคนแรกที่ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้เจอตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทย และจะเป็นคนที่จะคอยประสานงานช่วยเหลือดูแลผู้เข้าแข่งขันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเมืองไทย จนถึงวันเดินทางกลับ  

    โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเช่น เป็นคนไทย อายุ 20 – 30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้และสนใจเรื่องท่องเที่ยวและมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี

    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัคร Liaison จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางและการทำงานร่วมกับททท  โดยหลังจากจบโครงการ อาสาสมัคร Liaison ได้รับประกาศนียบัตรในฐานะ Liaison Volunteer  จาก ททท  นอกจากนี้ ยังได้รับเบี้ยเลี้ยง 10,000 บาทเมื่อจบสิ้นภารกิจงานในระยะเวลา 10 วัน

    ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ 
    
www.callforvolunteer.com ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2552  
   
    หรือสอบถามข้อมูลได้ที่
    คุณแพรวตา โลวะจินังกูร โทร  089 517 3181

................................................................................................................................

โครงการ Ultimate Thailand Explorers

   
โครงการ The Ultimate Thailand Explorers event  จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่น และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย  โดยโครงการ “The Ultimate Thailand Explorers”   จะจัดให้มีกิจกรรมใน 2 ส่วน ดังนี้

    1. Global Event กิจกรรมสำหรับตลาดต่างประเทศซึ่งจะเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ
    2. Local Event  กิจกรรมย่อยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก

รายละเอียดโดยสรุปของกิจกรรมมีดังนี้

    กิจกรรมสำหรับตลาดต่างประเทศซึ่งจะเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ Global Event: Ultimate Thailand Explorers

Event Summary

 • ททท เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกส่งคลิปวีดีโอสมัครเพื่อให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น The Explorers  5 คู่ เพื่อร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว 6 วันในจังหวัดท่องเที่ยว 5 แห่ง คือ กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา และสมุย  
 • ตลอดระยะเวลาการแข่งขันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คู่ จะได้รับมอบหมายให้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ  โดยหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนบล็อก และ upload  ภาพถ่าย วิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ชมทั่วโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและสัมผัสด้วยตนเอง 

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องถ่ายทำวีดีโอคลิปความยาว 1 นาที และทำการupload ขึ้นบน www.youtube.com พร้อมกับอธิบาย เหตุผลในการเลือก destination นั้นๆ และวิธีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ destination ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เลือกไว้ 
 • ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.ultimatethailandexplorers.com และทำการเลือก destination ที่ต้องการ พร้อมนำลิงค์ของวีดีโอคลิปออดิชั่นที่ผู้เข้าแข่งขันได้ upload ไว้ใน www.youtube.com มากรอกลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 
 • ผู้ชมทั่วโลกจะสามารถร่วมโหวตออนไลน์ให้กับทีมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางมากที่สุด 
 • โดยทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับเลือกให้เป็น เป็น the Ultimate Thailand Explorers  จะได้รับของรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ
  - เงินรางวัลจำนวน $10,000 USD.  
  - แพคเกจทัวร์มูลค่า $3000 USD. 
  - ของรางวัลอื่นๆเป็นจำนวน $2000 USD

ข้อมูลอื่นๆ ของกิจกรรม
กฎ กติกาในการแข่งขัน

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน:

 • 1 ทีมประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 2 คน, ทั้ง 2 คนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งวีดีโอ 
 • พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
 • เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอด และบอกเล่าเรื่องราวได้ดี 
 • มีใบขับขี่สากล (คนใดคนหนึ่ง) 
 • มีหนังสือเดินทางและเอกสารที่จำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย  
 • สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ในช่วงระหว่าง 8 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2552 (โดยประมาณ) และในประมาณช่วงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลและงานแถลงข่าว  (ผู้ที่เข้าร่วมคือผู้ชนะในโครงการนี้).

2. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติในระหว่างการแข่งขัน:

      1. เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่กำหนดให้เป็นระยะเวลา 6 วัน  และ…
      2. บอกเล่าประสบการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ดังนี้: 

      3. เชิญชวนให้ผู้อื่นร่วมโหวตให้ตนเองผ่าน   www.ultimatethailandexplorers ระหว่างการแข่งขัน คือช่วงวันที่   10 ธันวาคม 2552 – 8 มกราคม 2553.

3. การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน  

      รอบ Semi Final Round :  25 ทีมสุดท้าย

 • คณะกรรมการจะทำการพิจารณาใบสมัครทั้งหมดและวิดีโอคลิปที่ส่งเข้ามา และเลือก 5 ทีมจากแต่ละ destination รวมจะได้  25 ทีม หลังจากนั้นคณะกรรมการจะทำการเผยแพร่วิดีโอคลิปของทั้ง 25 ทีมลงใน mini-site ของโครงการ 

      รอบ 5 ทีมสุดท้าย

 • ผู้คนทั่วโลกจะร่วมโหวตเพื่อคัดเลือกเพียง 1 ทีมให้เป็นตัวแทนจาก 1 destination รวมแล้วจะได้ 5 ทีมสุดท้ายที่จะได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อทำการแข่งขันในโครงการ the Ultimate Thailand Explorers.

      ผู้ชนะ 

 • ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในฐานะสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางมากที่สุดจะได้เป็น The Ultimate Thailand Explorers  

4. ตารางกิจกรรมการแข่งขัน 

 • 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552:   เปิดรับสมัครวิดีโอคลิป. 
 • 19 ตุลาคม 2552:  ประกาศผล 25 ทีม 
 • 19 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2552:  ระยะเวลาโหวตเพื่อเลือก 5 ทีมสุดท้ายจาก 25 ทีม. 
 • 16 พฤศจิกายน 2552:  ประกาศผล 5 ทีมสุดท้าย 
 • 8 ธันวาคม 2552:  5 ทีม เดินทางมาถึงประเทศไทย 
 • 9 ธันวาคม 2552:  งานเลี้ยงต้อนรับ & งานแถลงข่าว&ประชุมรายละเอียดการแข่งขัน 
 • 10-15 ธันวาคม 2552: ดำเนินการแข่งขัน 
 • 16 ธันวาคม 2552:  งานเลี้ยงอำลาและขอบคุณ ผู้เข้าแข่งขัน 
 • 10 ธันวาคม 2552 – 8 มกราคม 2010:  ระยะเวลาโหวตออนไลน์เพื่อหาผู้ชนะ 
 • 8 มกราคม 2553:  ประกาศผลผู้ชนะทางออนไลน์ 
 • 2 กุมภาพันธ์ 2553: งานแถลงข่าว,ประกาศผลผู้ชนะ,เลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ

คณะกรรมการ 

      คณะกรรมการในการคัดเลือกรอบ Semi Final 25 ทีม จะประกอบด้วยตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนักเขียนบทความท่องเที่ยว จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

      กรรมการจาก ททท 

 • ผอ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ผอ กลุ่มสารสนเทศการตลาด 
 • ผอ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 
 • ผอ กองบริการข่าวสาร
 • กรรมการกลุ่มนักเขียนบทความท่องเที่ยว 
 • Mr. Trevor  Ranges 

แผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Ultimate Thailand Explorers

     Online Media  สื่อออนไลน์ ( สื่อหลักในการประชาสัมพันธ์โครงการ)

 1. มินิไซต์ของโครงการ   www.ultimatethailandexplorers.com 
 2. Blog 
 3. Social Media  
 4. E-Mail campaign 
 5. E-News Release 
 6. Banner Advertising

    Traditional Media  สื่อดั้งเดิม 

 1. การแถลงข่าว
  a. Launch Event  on 14th September 
  b. Welcome Party on December(Tentative)
  c. Winner Announcement on January (Tentative)
  2. โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์


     กิจกรรมย่อยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก

 • LOCAL EVENT :  Call for Volunteer

Event Summary 

 • ททท   จัดกิจกรรมค้นหา Local Liaison Volunteers  เพื่อมาทำหน้าที่  ร่วมเดินทางและประสานงานช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีม ใน 5 จังหวัด 
 • วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
 • ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนในเว็บไซด์ www.callforvolunteer.com  
 • กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบรูปถ่ายและสำเนาบัตรประชาชน 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • อายุ 20-30ปี 
 • สัญชาติไทย  
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • สามารถเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆหรือจังหวัดอื่นๆได้ 
 • บุคลิกภาพดี, มีใจรักในด้านบริการ, มีความสามารถในการสื่อสาร, กระตือรือร้น, เป็นมิตร และ สุภาพ 
 • มีความรับผิดชอบสูง, ตรงต่อเวลา, และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  
 • ถ้ามีความรู้เรื่องงานด้านการบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งที่ Local Liaison Volunteers  จะได้รับ 

 • เบี้ยเลี้ยงเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 10,000 บาท พร้อมที่พัก,ค่าเดินทางและอาหารสำหรับช่วงแข่งขัน 
 • Certificate จาก ททท.

ผู้ประสานงานโครงการ
แพรวตา โลวะจินังกูร   Project Executive  
Mobile: 6689 517 3181   /   Tel: 662 - 318 1182 ext 127
E-Mail: phaewta@borndistinction.com
บริษัท  บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด   www.borndistinction.com

 

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook