การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 2 ผ่านสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 616 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด จัดรถวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดา และ รถปรับอากาศ รายละเอียด ติดต่อได้ที่ โทร.2720299, 2720300 ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร. 2237010, 2237020 ทางเครื่องบิน หากประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลง ที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อ รถ เข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. 2800070, 280-0080
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเมือง - อำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 42 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอโพนพิสัย ระยะทาง 45 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 57 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอโซ่พิสัย ระยะทาง 90 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอปากคาด ระยะทาง 90 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอสังคม ระยะทาง 95 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอบึงกาฬ ระยะทาง 136 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอพรเจริญ ระยะทาง 182 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอเซกา ระยะทาง 228 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอบึงโขงหลง ระยะทาง 238 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอศรีวิไล ระยะทาง 163 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอบุ่งคล้า ระยะทาง 181 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังสถานที่ใกล้เคียง
จ.หนองคาย - จ.อุดรธานี ระยะทาง 51 กิโลเมตร
จ.หนองคาย - จ.เลย ระยะทาง 202 กิโลเมตร
จ.หนองคาย - จ.สกลนคร ระยะทาง 210 กิโลเมตร
จ.หนองคาย - จ.นครพนม ระยะทาง 303 กิโลเมตร