การเดินทาง

ทางรถยนต์ เส้นทางที่สะดวกมี 2 สาย คือ 1. กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา - พนมสารคาม - กบินทร์บุรี - สระแก้ว 2. กรุงเทพฯ - รังสิต - องครักษ์ - นครนายก - กบินทร์บุรี - สระแก้วทางรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดหมอชิต) มีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศไปสระแก้ว ซึ่งเป็นรถโดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ รายละเอียดติดต่อ โทร. 2720299-300ทางรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ ทุกวันเวลา 6.00 น. และ 13.10 น. ซึ่งจะผ่านสถานีฉะเชิงเทราสถานีปราจีนบุรี สถานีกบินทร์บุรี สถานีสระแก้ว และสถานีปลายทางคือ สถานีอรัญประเทศ รายละเอียดดิดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 2237010,2237020