หล่มด้ง

หล่มด้ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ปุง-แม่เป้า ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 10 กิโลเมตรครับ เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร อยู่บนยอดเขาสูงมีน้ำตลอดปี เป็นแหล่งน้ำ สำหรับสัตว์ป่าในบริเวณนั้น ใกล้กับหล่มด้งมีเหมืองแร่เก่า ซึ่งผ่านการทำเหมืองแร่แบไรต์มาแล้ว มีลาน สำหรับกางเต็นท์ และมีจุดชมทิวทัศน์ป่าสักที่งดงามและชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ด้วยครับ ฤดูที่เหมาะสมจะมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงน้ำ หลากในแม่น้ำยม และทางคมนาคมไม่สะดวกทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียม สถานที่กางเต็นท์สำหรับผู้ที่นำเต็นท์ไปเอง และมีเรือนแพของเอกชน ในแม่น้ำยมไว้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 5790529, 5794842 ครับ