การเดินทาง

ทางรถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ตลาดหมอชิต ถนนพหลโยธินวันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 2720299-300 นอกจากนี้ยังมีรถทัวร์เอกชนวิ่งประจำระหว่างกรุงเทพฯ - พะเยา เช่น ถาวรฟาร์ม โทร. 2725286สยามเฟิร์สทัวร์ โทร. 2473268, 2725390 สมบัติทัวร์ โทร. 2823938, 2814258, 2816114
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอดอกคำใต้ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอจุน ระยะทาง 43 กิโลเมตร
อำเภอเชียงคำ ระยะทาง 74 กิโลเมตร
อำเภอปง ระยะทาง 74 กิโลเมตร
อำเภอเชียงม่วน ระยะทาง 117 กิโลเมตร
อำเภอแม่ใจ ระยะทาง 24 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดพะเยาไปยังจังหวัดอื่นๆ ดังนี้
ลำปาง 131 กิโลเมตร
สุโขทัย 337 กิโลเมตร
เชียงใหม่ 222 กิโลเมตร
เชียงราย 94 กิโลเมตร