การเดินทาง

ทางรถยนต์ ตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 512 กิโลเมตร ทางที่สะดวก และสั้นที่สุดคือ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี - นครราชสีมา - บ้านไผ่ - มหาสารคาม ถึงร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ทางรถไฟและทางเครื่องบิน ส่วนการเดินทาง โดยรถไฟและเครื่องบิน ต้องไปลงที่ขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์เข้าร้อยเอ็ดทางรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดหมอชิต มีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว รถธรรมดา ติดต่อบริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 2710101-5 รถปรับอากาศ ติดต่อบริษัท ร้อยเอ็ดทัวร์ โทร. 2712998จากจังหวัดร้อยเอ็ดรถออกจากสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล โทร. (043) 511939, 512546