ลานหินและป่าเต็งรังแคระ

ลานหินและป่าเต็งรังแคระเป็นลานหินยาวและใหญ่บางแห่งมีขนาด 20-40 ไร่ สลับกับป่าเต็งรังแคระ บางแห่งเป็นป่าเต็งรังสลับกับป่าหญ้าเพ็ก การเดินทางไปอุทยานฯ ภูสระดอกบัวใช้ทางหลวงหมายเลข 2277 สายอำเภอเลิงนกทา-อำเภอดอนตาลระหว่างกลักกิโลเมตรที่ 24-26 ประมาณ1 กิโลเมตร จากทางหลวงแผ่นดิน อยู่ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 60 กิโลเมตร ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว ตั้งอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อหมู่ที่ 3 บ้านหนองเม็ก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สนใจสอบถามรายละเอียดที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-0529, 579-4842