การเดินทาง

การคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯและจังหวัดอำนาจเจริญ สะดวกสบายทั้ง ทางรถยนต์ รถไฟ หรืออาจใช้ทางอากาศ โดยใช้บริการสนามบินนานาชาติ ที่จังหวัดอุบลราชธานีทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากนั้นใช้ทาง-หลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-สุรินทร์ และใช้ทางหลวงหมายเลข 214 สุรินทร์-อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธร และอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทาง 580 กิโลเมตร หรือสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา - อุบลราชธานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 212 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญรวมเป็นระยะทาง 704 กิโลเมตรทางรถโดยสารประจำทาง มีทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ซึ่งเป็นรถโดยสารที่วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ออกจากสถานีขนส่งสาย ตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นใช้รถโดยสาร ประจำทางที่วิ่ง ระหว่างอุบลราชธานี - มุกดาหาร - ธาตุพนม ซึ่งจะผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ มี 2 บริษัท คือ บริษัทสายัณห์เดินรถ จำกัด เป็นรถโดยสารธรรมดา มีเวลารถออกดังนี้ คือ 6.00 น. 7.00 น. 9.00 น.11.00 น. 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ซื้อตั๋วและขึ้นรถได้ที่คิวรถตลาดบ้านดอนกลาง รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. (045) 242163, 241820 บริษัทสหมิตรทัวร์ เป็นรถโดยสาร ปรับอากาศ ซึ่งวิ่งระหว่างอุบลราชธานี-นครพนม มีเวลารถออกดังนี้ คือ 6.30 น. และเวลา 14.00 น. ซื้อตั๋วและขึ้นรถได้ที่บริษัทสหมิตรทัวร์ ถ.เขื่อนธานี ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ทางรถไฟ มีรถด่วน และรถเร็วทุกวัน ซึ่งเป็นรถไฟที่วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมา - อุบลราชธานี และสุรินทร์ - อุบลราชธานีอีกด้วย จากนั้นใช้รถโดยสาร ประจำทางที่วิ่งระหว่างอุบลราชธานี - มุกดาหาร - ธาตุพนม หรือใช้รถโดยสารประจำทางที่วิ่ง ระหว่างอุบลราชธานี -นครพนมก็ได้รายละเอียดติดต่อสอบถาม ได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสาร และพัสดุภัณฑ์ ระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานีและอุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวงกรุงเทพฯ โทร. 280-0070, 280-0080 อุบลราชธานี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขายตั๋ว โทร.(045) 313340-43 หรือที่ทำการสนามบิน โทร. (045) 243037-38

ติดตามSanook! Travel

เรื่องเที่ยวแบบรู้ใจคนไทยด้วยกัน ท่องเที่ยวทั่วไทย และทั่วโลก รีวิวร้านอาหาร ที่พัก อ่านได้ที่นี่ที่เดียว