การเดินทาง

ทางรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นถนนมาตรฐานมีเกาะกลางถนนแบ่งแยกทางวิ่งที่ปลอดภัยจากกรุงเทพฯ จนถึงสระบุรี ผ่านอำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี เป็นระยะทางทั้งสิ้น153 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ผ่านไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรี จากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ-ลพบุรี ทุกวัน ดังนี้ รถโดยสารธรรมดา บริการเที่ยวแรก 05.00-18.00 น. (รถออกทุก 20 นาที) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 2710101-5 รถโดยสารปรับอากาศ บริการเที่ยวแรก 05.00-20.00 น. (รถออกทุก 15 นาที) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 2794484-7ทางรถไฟ จังหวัดลพบุรีมีทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ (ผ่านตัวเมืองลพบุรีขึ้นไปสู่เชียงใหม่) ซึ่งในแต่ละวัน จะมีขบวนรถไฟวิ่งบริการ จอดที่สถานีรถไฟจังหวัดลพบุรีวันละหลายขบวน นอกจากนี้ ยังมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรุงเทพฯผ่านอำเภอชัยบาดาลที่สถานีรถไฟลำนารายณ์ขึ้นสู่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย อีกทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอาจจะใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่อำเภอชัยบาดาลได้ รายละเอียดการเดินทางติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010,2237020การเดินทางภายในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดโดยรอบ การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะระหว่างเมืองลพบุรีกับแหล่งท่องเที่ยว ในระยะ 20 กิโลเมตรรอบนอก นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมืองลพบุรีกับชุมชนรอบนอกได้ ส่วนภายในตัวเมืองลพบุรี มีรถสองแถวและสามล้อคอยให้บริการอยู่ตลอดทั้งวันตาราง แสดงบริการรถโดยสารสาธารณะส่งระหว่างตัวเมืองลพบุรีกับกรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง
สาย ระยะทาง (กม.) เวลา (น.) ค่าโดยสาร (บาท) ออกทุก (นาที)
ลพบุรี-กรุงเทพฯ(ธรรมดา) 15305.00-18.00 32 20
ลพบุรี-กรุงเทพฯ(ปรับอากาศ) 153 05.00-20.00 60 15
ลพบุรี-หล่มสัก 285 06.30-15.00 56 45
ลพบุรี-ตาคลี 102 05.00-19.30 23 20
ลพบุรี-สระบุรี 45 05.00-18.00 11 20
ลพบุรี-นครราชสีมา 212 03.00-15.00 43 60
ลพบุรี-อ่างทอง 60 04.40-16.30 16 30
ลพบุรี-สิงห์บุรี 27 06.00-18.00 7 15
ลพบุรี-บางปะหัน 53 06.00-18.00 11 25
ลพบุรี-วังม่วง 66 05.00-18.00 15 20
ตาราง แสดงการบริการขนส่งสาธารณะระหว่างเทศบาลเมืองลพบุรีกับชุมชนรอบนอก
สาย ระยะทาง (กิโลเมตร)
วังนารายณ์-ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 13
วังนารายณ์-กองบิน 2 13
วังนารายณ์-เขาพระงาม 18
วังนารายณ์-โคกกระเทียม 19
วังนารายณ์-ป่าหวาย 5
ท่าโพธิ์-ร.พัน 6 8
ท่าขุนนาง-ร.พัน 6 8
วังนารายณ์-ถนนใหญ่ 12
วังนารายณ์-ท่าแค 11
วังนารายณ์-รพ.อานันท์ 12
วังนารายณ์-เอราวัณ 10
ท่าโพธิ์-บ่อ 2

ติดตามSanook! Travel

เรื่องเที่ยวแบบรู้ใจคนไทยด้วยกัน ท่องเที่ยวทั่วไทย และทั่วโลก รีวิวร้านอาหาร ที่พัก อ่านได้ที่นี่ที่เดียว