การเดินทาง

ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปได้ 2 สาย คือ 1. สายบางนา-ตราด(เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ385 กิโลเมตร 2. สายบางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตรทางรถโดยสารประจำทาง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งเอกมัย ถนนสุขุมวิท วันละหลายเที่ยว รายละเอียดติดต่อโดยตรงที่สถานีขนส่งเอกมัย โทร.391-2504 (รถธรรมดา) และ 391-4164 (รถปรับอากาศ)