การเดินทาง

ทางรถยนต์ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางแรก ตามทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ตรัง จนถึงพัทลุง ระยะทางประมาณ 1140 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 เมื่อมาถึงชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงจังหวัดพัทลุง ระยะทางประมาณ 840 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 เมื่อมาถึงชุมพรแล้ว ผ่านสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข403 จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุงทางรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารธรรมดา บริษัทขนส่ง จำกัด ถนนบรมราชชนนี มีรถออกจากสถานีทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว เวลา 20.00 น. อัตราค่าโดยสาร 210 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 435557-8 รถโดยสารปรับอากาศ มีรถเอกชนวิ่งบริการ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถออกเดินทางทุกวัน เวลา 19.30 น. อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศธรรมดาา 376 บาท ปรับอากาศวีไอพี 560 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 4351199 สำนักงานพัทลุง โทร. (074) 612070 และบริษัท ทรัพย์ไพศาล มีรถออกวันเว้นวัน วันละ 2 เที่ยว เวลา 18.00 น. และ 20.00 น. รายละเอียดติดต่อ โทร. 4355017 สำนักงานพัทลุง โทร. (04) 612055ทางรถไฟ มีบริการรถไฟผ่านท้องที่อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 2237010, 2237020 และ 2230010ทางเครื่องบิน มีเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด บินไปจังหวัดตรังและหาดใหญ่ทุกวัน สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ สอบถามที่ โทร.2800070-90 หรือที่การบินไทย จังหวัดตรัง โทร. (075) 218066, 219923 และการบินไทย สำนักงานหาดใหญ่ โทร. (074) 245851-2, 243711, 233433
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอควนขนุน 17 กิโลเมตร
อำเภอเขาชัยสน 28 กิโลเมตร
อำเภอปากพะยูน 66 กิโลเมตร
อำเภอกงหรา 40 กิโลเมตร
อำเภอตะโหมด 39 กิโลเมตร
อำเภอป่าบอน 50 กิโลเมตร
อำเภอศรีบรรพต 35 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบางแก้ว 10 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอป่าพะยอม 32 กิโลเมตร