การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงเลียบ ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออก ผ่านประจวบคีรีขันธ์- ชุมพร- สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช-สงขลา รวมระยะทาง 950 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ บริการทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายใต้รถธรรมดา โทร. 4345557-8 รถปรับอากาศ โทร. 4114978 หรือที่บริษัทขนส่งหาดใหญ่โทร (074) 232404, 232789ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010, 2237020 หรือที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร (074) 243705ทางอากาศ บริษัท การบินไทย จำกัด มีบริการเครื่องบินโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 2800070, 2800080 หรือที่หาดใหญ่ โทร. (074) 245851-2