การเดินทาง

ทางรถยนต์ การเดินทางไปสมุทรสาคร จากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินสามารถไปได้ หลายเส้นทาง ดังนี้ 1. จากสามแยกบางปะแก้ว ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ถนนธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระรามที่ 2) ผ่านที่ทำการเขตบางขุนเทียน ด่านชั่งน้ำหนักเอกชัย ถึงสี่แยกมหาชัย (กิโลเมตรที่ 28) เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมือง สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถแยกจากถนนธนบุรี-ปากท่อ ที่กิโลเมตร ที่ 34 ถึงที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 2. จากศูนย์การค้าดาวคะนอง ไปตามถนนเอกชัย ผ่านสะพานบางขุนเทียน วัดสิงห์ แยกบางบอน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา วัดโพธิ์แจ้ ตำบลคอกกระบือ ด่านชั่งน้ำหนักเอกชัย เคหะชุมชนมหาชัย เข้าสู่ตัวเมือง สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 3. จากแยกท่าพระ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษมถึงหนองแขม เลี้ยวซ้ายเข้าซอย เพชรเกษม 81 ถึงแยกถนนเอกชัย เลี้ยวขวาไปตามถนนเอกชัย ผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ด่านชั่งน้ำหนัก เอกชัย เข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ เส้นทางถนนเพชรเกษม เลยบางแคแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวงแหวนรอบนอก จะไปตัดกับถนนเอกชัย วกรถกลับเข้าถนนเอกชัย หรือตรงไปเข้าถนนธนบุรี - ปากท่อก็ได้ หรือจากถนน เพชรเกษม ผ่านอ้อมน้อย แยกเข้าถนนเศรษฐกิจ 1 ที่กิโลเมตรที่ 25 ผ่านอำเภอกระทุ่มแบน ได้อีกเส้นทางหนึ่ง 4. จากสะพานพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนบรมราชชนนี ตัดเข้าถนนเพชรเกษมได้ 3 ทาง คือ ถนน พุทธมณฑลสาย 2 สาย 4 และสาย 5 จากนั้นเลือกเข้า ตัวเมืองสมุทรสาครได้ 2 ทาง คือ จากสาย 2 ออกถนน เอกชัย เลี้ยวขวา ผ่านโรงเรียนศึกษานารี ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร หรือใช้สาย 4, สาย 5 เข้าถนน เศรษฐกิจ 1 ที่แยกอ้อมน้อย ผ่านอำเภอกระทุ่มแบน ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังสามารถ เข้าถนนวงแหวนรอบนอก ซึ่งตัดผ่านถนนเอกชัย และถนนธนบุรี - ปากท่อได้อีกด้วย ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - สมุทรสาคร ทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30-21.30 น. จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 434-5558 (รถธรรมดา) ทางรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ทุกวัน ๆ ละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 05.30-20.00 น. สุดปลายทางที่สถานีมหาชัย ใ