ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทมรดกโลก งดงามที่สุดของญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทมรดกโลก งดงามที่สุดของญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทมรดกโลก งดงามที่สุดของญี่ปุ่น
Passport

สนับสนุนเนื้อหา

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความเก่าแก่ และงดงามที่สุดของประเทศ

ปราสาทฮิเมจิ Himeji Castle

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโก และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ของการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรม กับความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมในยุคนั้น

ปราสาทฮิเมจิ

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) มีอายุราว 400 ปี เฉิดฉายด้วยสีขาวบริสุทธิ์ สมกับนามปราสาทนกกระยางขาว ที่มีทั้งความอ่อนช้อย สง่างาม และแข็งแกร่งในรูปลักษณ์เดียวกัน

Himeji Castle

โครงสร้างภายใน ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ออกแบบเป็นป้อมปราการที่ข้าศึกไม่เคยพิชิตได้ นอกจากนั้น ยังได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ในช่วงฤดูดอกไม้ผลิ รอบปราสาทจะเต็มไปด้วยต้นซากุระ จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยว

ฮิเมจิ
Himeji Castle1

เวลาทำการ ปราสาทฮิเมจิ Himeji Castle

  • เปิดทุกวัน เวลา 09:00 - 17:00 น. (ประตูปิด 16:00 น.)
  • ช่วงฤดูร้อน 27 มิ.ย. - 31 ส.ค. จะเลื่อนเวลาปิดเป็น 18:00 (ประตูปิด 17:00 น.) - ปิดทำการเฉพาะวันที่ 29 - 30 ธ.ค.

ค่าเข้าชม ปราสาทฮิเมจิ Himeji Castle

  • ค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทฮิเมจิ และพื้นที่อื่น ๆ ภายในตัวปราสาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ราคา 1,000 เยน, นักเรียน ราคา 300 เยน

การเดินทางไปปราสาทฮิเมจิ Himeji Castle

  • จาก Sanyo Himeji Station ศูนย์กลางระบบขนส่งสาธารณะของเมืองฮิเมจิ นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถบัส ซึ่งจะอยู่บริเวณทิศเหนือของสถานี แล้วลงที่ป้าย Otemon-mae ก่อนเดินเท้าต่อไปถึงปราสาทฮิเมจิได้เลย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม ปราสาทฮิเมจิ Himeji Castle

  • ตั้งอยู่ที่ : เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
  • โทรศัพท์ : (+81) 79-285-1146
  • เว็บไซต์ปราสาทฮิเมจิ : http://www.himejicastle.jp/en/
  • เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น : https://www.jnto.go.jp/eng/
  • เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น : http://www.hyperdia.com/

 

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ ของ ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทมรดกโลก งดงามที่สุดของญี่ปุ่น