ภาพประวัติศาสตร์ปิดสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินเหลือศูนย์

ภาพประวัติศาสตร์ปิดสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินเหลือศูนย์

ภาพประวัติศาสตร์ปิดสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินเหลือศูนย์

วันที่ 22 กรกฎาคม บรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสาร สนามบินเชียงใหม่ เงียบเหงาที่สุดในประวัติศาสตร์ จากจำนวนเที่ยวบินที่กลายเป็นศูนย์ หลังจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  หรือ กพท.ประกาศห้ามสายการบินบินเข้าออกและรับส่งผู้โดยสารในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ตามที่ ศบค.กำหนด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งมีเริ่มผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

โดยเคาท์เตอร์สายการบินต่าง ๆ รวมทั้งร้านค้าต่าง ๆ พากันปิดให้บริการ พื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานมีการปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน มีเพียงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้ามาคอยดูแลความเรียบร้อยเพียงไม่กี่คน ภาพบรรยากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่พากันใจหาย ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่เงียบเหงาที่สุด นับตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2466    

นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรศรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังการตามคำสั่งของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในการปิดสนามบิน 14 วัน สนามบินเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามคำสั่งเมื่อทำการปิดทุกอย่างภายในอาคารและเมื่อเที่ยวบินเป็นศูนย์แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการลดการใช้พลังงานด้วยและจะเปิดไฟแสงสว่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนร้านค้าภายในตัวอาคารผู้โดยสารได้ปิดการให้บริการทั้งหมด เนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยภายในตัวอาคาร  

ในส่วนของร้านค้าที่ปิดให้บริการทางท่าอากาศยานได้ปรับลดค่าเช่าเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจนกว่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้ง ส่วนพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ บางส่วนได้สั่งให้ทำงานที่บ้าน มีบางส่วนที่อีกส่วนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่เมื่อถึงเวลากลับมาเปิดอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายพร้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม 

ช่วงเวลาปิดให้บริการนี้ สนามบินเชียงใหม่ ได้ใช้โอกาสปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่อาจชำรุดทรุดโทรมหรือพื้นที่บางจุดที่ไม่สวยงาม เพื่อให้พร้อมหลังมีการเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้ง 

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บอกว่า การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง จากช่วงเวลาปกติที่เคยมีเที่ยวบินต่อวันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศวันละกว่า 250 เที่ยวบิน มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละเกือบสองหมื่นคน เมื่อโควิด 19 ระบาดช่วงกลางปี 2563 เที่ยวบินและผู้ใช้บริการลดลงครึ่งต่อครึ่ง ล่าสุดตั้งแต่ต้นปี 2564 เที่ยวบินยังคงลดต่อเนื่องตามสถานการณ์ ล่าสุดวันที่ 20 กรกฎาคม เหลือเพียง 6 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารไม่ถึง 1,000 คน ก่อนที่จะงดเที่ยวบินตามประกาศ กพท. ในวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

อัลบั้มภาพ 13 ภาพ ของ ภาพประวัติศาสตร์ปิดสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินเหลือศูนย์