California ประกาศไม่ต้องสวมแมสก์ทั่วทั้งรัฐ หากฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 โดส

California ประกาศไม่ต้องสวมแมสก์ทั่วทั้งรัฐ หากฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 โดส

California ประกาศไม่ต้องสวมแมสก์ทั่วทั้งรัฐ หากฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 โดส
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทีผ่่านมา รัฐแคลิฟอร์เนีย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

โดยจะอนุญาตให้ประชาชนสามารถไม่สมวแมสก์ออกมาในพื้นที่สาธารณะได้ ไม่ว่าจะเป็น โรงภาพยนตร์ โบสถ์ ยิม ห้างสรรพสินค้า หรือในบาร์ 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนต้องผ่านการฉีดวัคซีนให้ครบัท้ง 2 โดสก่อนจึงจะสามารถถอดแมสก์ใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้โดยไม่มีความผิด ซึ่งนโยบายนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวภายในรัฐแคลิฟอร์เนียได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook