เกาหลีใต้ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว เข้าเที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

เกาหลีใต้ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว เข้าเที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

เกาหลีใต้ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว เข้าเที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

เกาหลีใต้เตรียมแผนการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมประกาศฌปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 โดสให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว

ซึ่งนโยบายดังกล่าว จะเน้นหลักไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียนต่างชาติ และบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้ามาเพื่อเยี่ยมญาติ และทำธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าเกาหลีใต้ได้ทันทีไม่ต้องกักตัวหลังจากได้วัคซีนครบแล้ว 2 โดส