ฟินแลนด์ ประกาศถอนรายชื่อประเทศไทย ห้ามเดินทางเข้าประเทศยกเว้นกรณีพิเศษ

ฟินแลนด์ ประกาศถอนรายชื่อประเทศไทย ห้ามเดินทางเข้าประเทศยกเว้นกรณีพิเศษ

ฟินแลนด์ ประกาศถอนรายชื่อประเทศไทย ห้ามเดินทางเข้าประเทศยกเว้นกรณีพิเศษ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในเมืองไทยเป็นอย่างหนัก และการฉีดวัคซีนป้องกันนั้น ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ทำให้ส่งผลกระทบต่อด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ล่าสุดอีกหนึ่งผลกระทบที่ตามมาคือทางสถานทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุง เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ได้ออกมาประกาศมาตรการเดินทางเข้าฟินแลนด์สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยดังนี้

1.เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 รัฐบาลฟินแลนด์เห็นชอบปรับไทยออกจากรายชื่อที่ได้รับการยกเว้นมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าฟินแลนด์ เนื่องจากไทยมีอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 25 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในระยะเวลา 14 วันก่อนหน้า

2.รัฐบาลฟินแลนด์อนุญาตผู้เดินทางจากไทยเดินทางเข้าฟินแลนด์เฉพาะเหตุผลต่อไปนี้

2.1ผู้ที่มีถิ่นพำนักในฟินแลนด์เดินทางกลับฟินแลนด์

2.2ผู้ที่มีถิ่นพำนักใน EU หรือสมาชิกความตกลง Schengen เดินทางกลับหรือผ่านประเทศ

2.3ผู้ที่มีความจำเป็น เช่น การทำงานที่มีความสำคัญต่อสังคมและความมั่นคง บุคลากรด้านสาธารณสุข บุคลากรด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้แทนรัฐบาลที่เดินทางเข้าร่วมการประชุม ผู้ที่ถือใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก เหตุผลความจำเป็นทางครอบครัว เป็นต้น

2.4กลุ่มพิเศษ เช่น นักกีฬา ผู้แทนทางวัฒนธรรม เป็นต้น

2.5นักการทูต และผู้ถือหนังสือเดินทางราชการและบริการ (service passport)

3.รัฐบาลฟินแลนด์ขอให้ผู้เดินทางจากไทยกักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังโรคในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook