5 วัคซีนที่ WHO รับรอง สหภาพยุโรปเตรียมอนุมัติให้เข้าประเทศได้หากได้รับการฉีดแล้ว

5 วัคซีนที่ WHO รับรอง สหภาพยุโรปเตรียมอนุมัติให้เข้าประเทศได้หากได้รับการฉีดแล้ว

5 วัคซีนที่ WHO รับรอง สหภาพยุโรปเตรียมอนุมัติให้เข้าประเทศได้หากได้รับการฉีดแล้ว

สถานการณ์ COVID-19 ในฝั่งทวีปยุโรปในตอนนี้เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายๆ ประเทศเริ่มทำการฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจากความเสียหายในช่วงที่ COVID-19 ได้ระบาดในช่วงที่ผ่านมา 

ล่าสุดทางสหภาพยุโรป ได้ร่างข้อตกลงร่วมกันในการเปิดพรมแดนให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจากวัคซีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WHO ซึ่งประกอบไปด้วย รายชื่อวัคซีนดังต่อไปนี้

1.AstraZeneca

2.Pfizer

3.moderna

4.Johnson & Johnson

5.Sinopharm

ซึ่งข้อตกลงร่วมกันนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ จะต้องรอทางสหภาพยุโรปประชุมหารือกันให้ได้ข้อตกลงภายในวันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) และอาจจะมีผลบังคับใช้ในช่วงอาทิตย์หน้าหากร่างข้อตกลงผ่านการอนุมัติจากสหภาพยุโรป