ตุรกี ผ่อนปรนให้ชาวไทยเดินทางเข้าสู่ประเทศ พร้อมกับอีก 15 ประเทศ ทั่วโลก

ตุรกี ผ่อนปรนให้ชาวไทยเดินทางเข้าสู่ประเทศ พร้อมกับอีก 15 ประเทศ ทั่วโลก

สถานทูตตุรกีได้ออกมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 โดยหนึ่งในข้อมูลนั้นมีการประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตุรกีมีคำสั่งผ่อนปรนมาตรการปิดประเทศ

โดยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวและพลเมืองจาก 16 ประเทศทั่วโลก สามารถเดินทางเข้ามาที่ตุรกีได้โดยที่ไม่ต้องแสดงผลตรวจ PCR โควิด-19

สำหรับรายชื่อทั้ง 16 ประเทศนั้น รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้แก่ ไทย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก ยูเครน และเอสโตเนีย