ฟลอริด้า จัดจุดฉีดวัคซีนให้ทุกคนฟรี รวมถึงนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ

ฟลอริด้า จัดจุดฉีดวัคซีนให้ทุกคนฟรี รวมถึงนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ

รัฐฟลอริดา กลายเป็นอีกหนึ่งรัฐของสหรัฐอเมริกา ที่จัดจุดฉีดวัคซีนฟรีให้แก่ประชาชนของฟลอริด้า รวมไปถึงชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว 

ทำให้ในขณะนี้มีผู้คนต่อแถวเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศลาตินอเมริกันซึ่งมีปัญหาการฉีดวัคซีนล่าช้า และมีจำนวนไม่เพียงพอ

ซึ่งวัคซีนที่จัดฉีดให้ฟรีนั้นคือ Johnson & Johnson โดยข้อจำกัดสำหรับการฉีดวัคซีนนั้น ผู้ที่ขอรับการฉีดจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องตรวจสอบเอกสารใดๆ