อลาสก้า เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนฟรีให้กับนักท่องเที่ยว 1 มิถุนายเป็นต้นไป

อลาสก้า เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนฟรีให้กับนักท่องเที่ยว 1 มิถุนายเป็นต้นไป

อลาสก้า หนึ่งในดรีมเดสทิเนชันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้ออกประกาศเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอลาสก้า 

โดยโครงการฉีดวัคซีนฟรีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป โดยวัคซีนฟรีนี้จะครอบคลุมไปถึงประชาชนและผู้ที่มาทำงานในอลาสก้าด้วยเช่นกัน

การฉีดวัคซีนจะเริ่มนำร่องการฉีดวัคซีนที่สนามบินของ Alaska Department of Health & Social Services ในวันที่ 24-28 เมษายนที่อาคารผู้โดยสารฝั่งทางทิศใต้ 

ซึ่งนี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเที่ยวที่อลาสก้า รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย