ด่วน! ล็อกดาวน์ปิดเกาะล้าน ควบคุมการเข้าออก 100 เปอร์เซ็นต์

ด่วน! ล็อกดาวน์ปิดเกาะล้าน ควบคุมการเข้าออก 100 เปอร์เซ็นต์

ด่วน! ล็อกดาวน์ปิดเกาะล้าน ควบคุมการเข้าออก 100 เปอร์เซ็นต์

หลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในรอบ 2 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 นั้นมาจนถึงตอนนี้ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้ให้หลายๆ พื้นที่มีมาตรการในการรับมือกับการแพร่ระบาดนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่เกาะล้าน พัทยา จังหวัดชลุบรี หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดของเมืองไทย ได้มีประกาศออกมาจากทาง Facebook  เพจข่าวสารเกาะล้าน ว่าเกาะล้านได้มีประกาศให้ล็อกดาวน์ปิดเกาะตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 

โดยในการประกาศนี้จะมีมาตรการให้ประชาชนบนพื้นที่เกาะล้านปฏิบัติดังนี้

1.ที่พักรีสอร์ทต่างๆ ขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

1.1.ให้ผู้ประกอบการแจ้งนักท่องเที่ยว หลังจากเดินทางกลับไปแล้วถ้ามีอาการหรือพบว่ามีการติดเชื้อโควิด กรุณาแจ้งกลับมาที่เกาะล้านด่วน

2.งดการเดินทางของคนในพื้นที่ทั้งหมด (ควบคุมการเข้าออก 100%)

2.1..หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเดินทางได้แต่จะต้องป้องกันตัวเอง ตามมาตรการป้องกันโรค 100%

2.2.ตรวจบัตรประชาชน + สติ๊กเกอร์โควิด ที่จุดคัดกรองพัทยา

2.2.1.ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกาะล้าน สามารถนำบัตรประชาชนไปติดสติ๊กเกอร์ได้ที่ศูนย์อำนวยการท่าเรือ (สติ๊กเกอร์อันเก่าใช้ได้)

2.3.หากมีบุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการโควิด ท่าเรือ และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรอง

3.ให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้น หากมีอาการ ภายใน 14 วัน เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส และเหนื่อย หอบ ให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน หรือ โทร 038-434144

4.การปฏิบัติตัวในพื้นที่เกาะล้าน

4.1.หากไม่จำเป็นควรงดออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

4.2.งดการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา

4.3.ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:00 น ถึง 05.00 น.

5.ห้ามหาบเร่แผงลอย คนขายลอตเตอรี่ จากฝั่งพัทยาเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด

5.1.ไปรษณีย์ ขนส่งเอกชน ให้นำจ่ายจดหมายหรือพัสดุที่ท่าเรือหน้าบ้านเท่านั้น (สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้)

6.เรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท

6.1.เรือสปีดโบ๊ทข้ามฝากพัทยา-เกาะล้าน งดให้บริการโดยเด็ดขาด

6.1.1.หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เรือสปีดโบ๊ท ข้ามฝาก พัทยา-เกาะล้าน สามารถขออนุญาตได้เป็นรายกรณี ณ ศูนย์อำนวยการโควิด ท่าเรือ

6.2.เรือโดยสาร ปรับเวลาวิ่งวันละ3เที่ยว ดังนี้ออกจากพัทยา เวลา 07.00/12.00/18.00 น.ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00/12.00/17.00 น.

6.3.เรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้า ห้ามมิให้บุคลคนอื่นโดยสารมากับเรือโดยเด็ดขาด