สะพานไม้ร้อยปีโคราช บรรยากาศดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

สะพานไม้ร้อยปีโคราช บรรยากาศดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

สะพานไม้ร้อยปีโคราช บรรยากาศดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

อุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ส่งผลทำให้สภาพอากาศในพื้นที่ของ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เริ่มหนาวเย็นลงอย่างกะทันหัน   แต่ก็ได้สร้างสีสันและบรรยากาศที่สวยงามให้แก่บริเวณสะพานไม้ร้อยปี แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่บ้านโคกกระชาย ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี  ซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี  ที่พาดผ่านทุ่งนาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงระยะทางยาวเกือบ 1 กม. ในช่วงเช้ากำลังเต็มไปด้วยหมอกจางๆ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ สร้างความสวยงามและเพิ่มเติมบรรยากาศให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้น่าเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

videoframe_20201108_093051_co

1604801512073
videoframe_20201108_093047_co
สำหรับสะพานไม้แห่งนี้ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ ถูกก่อสร้างมานานกว่า 100 ปีแล้ว โดยไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นมาเมื่อใด แต่เป็นสะพานไม้ที่กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้น เพื่อให้ทอดผ่านทุ่งนาข้าวและใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งสินค้าและเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ได้มีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง ปัจจุบันสภาพของสะพานไม้ในส่วนตอม่อจะถูกแทนที่ด้วยต่อม่อปูนแทนตอไม้ เนื่องจากสะพานแห่งนี้ถูกสร้างมานาน และมีการพุพังไปตามกาลเวลา แต่ส่วนด้านบนยังคงสภาพเป็นกระดานไม้ให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาเช่นในอดีต ซึ่งชาวบ้านปัจจุบันยังคงช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเช่นเดิมไว้ เพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้เห็นและรำลึกถึงความรักความสามัคคีของบรรพชน และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยอดีตสืบไป

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ สะพานไม้ร้อยปีโคราช บรรยากาศดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว