ญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเร็วที่สุดเดือนสิงหาคมนี้!

ญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเร็วที่สุดเดือนสิงหาคมนี้!

ญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเร็วที่สุดเดือนสิงหาคมนี้!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินโรคโควิดทั่วญี่ปุ่นแล้ว แต่ยังคงห้ามไม่ให้นักเดินทางจาก 100 ประเทศทั่วโลกเดินทางเข้ามาในญี่ปุ่น รวมไปถึงประเทศไทยด้วย 

ซึ่งหลังจากนี้ทางญี่ปุ่นจะมีมาตรการในการผ่อนปรนด้านการท่องเที่ยวแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ระดับตามสถานการณ์ 

โดยกลุ่มแรกจะผ่อนปรนให้กับธุรกิจ และนักวิชาการ, กลุ่มที่สองจะผ่อนปรนให้กับนักเรียน และนักศึกษาชาวต่างชาติ, กลุ่มที่สามจะผ่อนปรนให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ซึ่งคาดว่าแผนการดำเนินงานตามมาตรการทั้ง 3 ระดับนี้ เราจะสามารถกลับเข้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นได้อีกครั้งเร็วที่สุดคือในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมพร้อมทั้งการตรวจหาเชื้อ แบบ PCR และจัดเตรียมสถานที่กักตัวให้เพียงพออีกด้วย 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook