ดุสิตธานีหยุดให้บริการโรงแรม 7 แห่งในไทยเป็นการชั่วคราว เริ่ม 15 เมษายนนี้

ดุสิตธานีหยุดให้บริการโรงแรม 7 แห่งในไทยเป็นการชั่วคราว เริ่ม 15 เมษายนนี้

ดุสิตธานีหยุดให้บริการโรงแรม 7 แห่งในไทยเป็นการชั่วคราว เริ่ม 15 เมษายนนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) หรือ DTC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงมีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและขอความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจึงขอสนับสนุนโดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของภาครัฐ

ดังนั้นบริษัทฯจึงขอหยุดการให้บริการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่กลุ่มบริษัทในเครือดุสิตเป็นเจ้าของเป็นการชั่วคราว ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม 7 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรมดุสิตธานี ภูเก็ต ซึ่งหยุดให้การบริการทันทีตามคำสั่งของจังหวัด ส่วนอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน,โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่,โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่,โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริ กรุงเทพ ให้หยุดการรับจอง ยุติการรับลูกค้าใหม่ทันที และให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยของลูกค้าที่พักอยู่อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักบริการที่ดีเลิศตามมาตรฐานดุสิตธานีจนกว่าลูกค้าคนสุดท้ายจะสิ้นสุดการเข้าพัก

โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อประคับประคองธุรกิจในระยะยาว และแม้จะหยุดการให้บริการโรงแรมเป็นการชั่วคราวแต่ทุกโรงแรมยังสามารถให้บริการส่งอาหารหรือ Food Delivery ได้ โดยประกาศนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook