พาไปชมตะวันตกดินที่ผารักษ์สลักได และต้นสลัดไดไม้หายากเมืองโคราช
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/tr/0/ud/283/1418151/er.jpgพาไปชมตะวันตกดินที่ผารักษ์สลักได และต้นสลัดไดไม้หายากเมืองโคราช

พาไปชมตะวันตกดินที่ผารักษ์สลักได และต้นสลัดไดไม้หายากเมืองโคราช

2019-12-05T11:00:00+07:00
แชร์เรื่องนี้

ในช่วงนี้พื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา บรรยากาศสวยงามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่ผารักษ์สลัดได จุดชมวิวแห่งใหม่ของตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว ช่วงเย็นจะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าที่หน้าผารักษ์สลักได เกิดภาพบรรยากาศที่สุดสวยงามเป็นบริเวณกว้าง

7354

7361

ซึ่งจุดชมวิวบริเวณผารักษ์สลัดได จะอยู่บนภูเขาสลัดได ที่สามารถมองเห็นสภาพพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวได้อย่างชัดเจนเกือบทั่วทั้งอำเภอ ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ยิ่งชวนให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัส

7360
7366

โดยผารักษ์สลัดได มีปากทางเข้าอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 304 ขาออกจากจังหวัดนครราชสีมา มุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงบริเวณกิโลเมตรที่ 72 ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ลักษณะเป็นหน้าผามีความสูงจากพื้นดินกว่า 700 เมตร หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปอยู่ตรงจุดนั้น จะสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก พร้อมกับชมทิวทัศน์ของอำเภอวังน้ำเขียวเกือบทั้งอำเภอ นอกจากนี้ ยังมีต้นสลัดไดซึ่งเป็นไม้ที่หาชมได้ยากให้นักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่นที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วย

7350

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ ของ พาไปชมตะวันตกดินที่ผารักษ์สลักได และต้นสลัดไดไม้หายากเมืองโคราช