ท่องเที่ยวทำบุญ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา

ท่องเที่ยวทำบุญ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา

ท่องเที่ยวทำบุญ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา

วันนี้เราพาไปแสดงความยินดีกับเมืองพุกาม เป็นเมืองโบราณและได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 

พุกามตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ประเทศเมียนมาช่วงศตวรรษที่ 9-13 เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุกาม อาณาจักรแห่งแรกของชาวเมียนมาในช่วงรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึง 13 มีวัดเจดีย์และอารามกว่า 10,000 แห่ง ที่ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบพุกามเพียงแห่งเดียวซึ่งยังคงมีวัดและเจดีย์กว่า 2,200 แห่ง ที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน 

fb_img_1562893045921

พุกามตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์อยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 145 กิโลเมตร พุกามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่เขตเมืองเก่าที่ตั้งอาณาจักรพุกาม เขตเมืองใหม่ที่อยู่อาศัยปัจจุบันและญองอู้ เขตพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ เมืองนี้มีสนามบินญองอู้เป็นสนามบินประจำเมือง

fb_img_1562893048969
fb_img_1562893090492

รายได้หลักของเมืองคือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนที่นี่เสมอทุกช่วงปีโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจากแถบเอเชียด้วยกัน  พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์หรือดินแดนแห่งเจดีย์ 4 พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวซีโกนสร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกามโดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้างและองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนางอำมาตย์ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ นอกจากเจดีย์ชเวซีโกนแล้วยังมีเจดีย์สำคัญอีกหลายองค์และวัดสำคัญอีกเช่นเจดีย์ ชเวซันดอว์ อานันทะวิหาร  เจดีย์ตะเวียงนิว วัดพญาตองซู วัดติโลมินโล เจดีย์ธัมมะยังจีและเจดีย์ตะบิญญูพยา

fb_img_1562893056755
fb_img_1562893077563

สำหรับการเดินทาง สามารถเดินทางไปได้ทั้งรถยนต์ ชมทิวทัศน์ข้างทางและวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเมียนมา  แต่ถ้าจะให้ง่ายและสะดวกต้องเดินทางด้วยเครื่องบินไปลงที่สนามบินญองอู้ ถึงเมืองพุกามได้โดยง่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง ในช่วงวันหยุดแบบนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ไปทำบุญและได้ท่องเที่ยวในเมืองที่สวยงามเช่นนี้

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ ของ ท่องเที่ยวทำบุญ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา