พาเที่ยว “ไดโจเคียว” วัดพุทธญี่ปุ่นในอินเดีย

พาเที่ยว “ไดโจเคียว” วัดพุทธญี่ปุ่นในอินเดีย
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสตามคุณแม่ไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และได้ไปวัดญี่ปุ่นที่นั่นด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้ววัดนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทาง แต่เพราะว่ามีเวลาเหลือก็เลยได้แวะไปค่ะ วันนี้เลยจะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวที่อำเภอพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของพุทธศาสนาในระดับนานาชาติเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากวัดญี่ปุ่นแล้ว ที่นี่ยังมีวัดไทย จีน ทิเบต ภูฏาน ลาว พม่า และวัดพุทธของประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย

s__48365697-800x600

ความเป็นมาของไดโจเคียว วัดญี่ปุ่นในพุทธคยา

ไดโจเคียว (大乗教) เป็นองค์กรพุทธศาสนานิกายมหายานที่ก่อตั้งขึ้นที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 90 ปีที่แล้วโดยคุณท่านทัตสึโกะ สุงิยามะ ซึ่งเหล่าผู้ศรัทธาเชื่อว่าคือพระสุปรติษฐิตจาริตระโพธิสัตว์ที่ลงมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ทั้งปวง

kyoso2

ไดโจเคียวเริ่มส่งมิชชันนารีเข้าไปเผยแพร่พุทธศาสนามหายานในอินเดียครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1977 และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในปีค.ศ. 1983 จากนั้นในปีค.ศ. 1989 ได้ทำพิธีสถาปนาพระใหญ่แห่งไดโจเคียว ซึ่งพระทะไลลามาที่ 14 ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย โดยใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1993-1996 รวม 3 ปี

หลักการสำคัญของไดโจเคียวคือ สัทธรรมปุณฑรีกสูตร (Lotus Sutra) ซึ่งเป็นสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาในช่วง 8 ปีสุดท้ายก่อนปรินิพพาน เป็นพระสูตรที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนิกชนมหายาน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก

ทำไมไดโจเคียวถึงเลือกเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศอินเดีย?

s__48365693
s__48365694

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมไดโจเคียวถึงข้ามน้ำข้ามทะเลมาสร้างวัดไกลถึงอินเดียกันนะ? คำตอบมีอยู่ 3 ข้อหลัก ๆ ดังนี้ค่ะ

ข้อแรก เพราะว่าอินเดียคือสถานที่ที่พระโคตมพุทธเจ้าเคยใช้ชีวิตอยู่ แผ่นดินนี้จึงเปรียบได้กับ “บ้านของพุทธศาสนา”

ข้อสอง เหตุผลที่เลือกอำเภอพุทธคยาเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดาที่ตั้งของสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง (พุทธคยา, ลุมพินี, สารนาถ และกุสินารา) นั่นคือเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้ต้นโพธิ์ อันเป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนา

ข้อสาม เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของคุณท่านทัตสึโกะ สุงิยามะ ผู้ก่อตั้งไดโจเคียว ที่ได้ตั้งคำมั่นสัญญาไว้ว่า “ตนจะเป็นดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่ Embudai” คำว่า Embudai หรือ Jambudvipa ในภาษาสันสกฤต หรือที่เราคุ้นหูกันว่า “ชมพูทวีป” มีหลายความหมายด้วยกัน เช่น “โลกที่มนุษยชาติอาศัยอยู่ (ทั้งโลกใบนี้)” และ “อนุทวีปอินเดีย” ซึ่งหมายถึงอำเภอพุทธคยา แหล่งกำเนิดของพุทธศาสนานั่นเอง

ฉะคะโด (Shakado) เจดีย์สามชั้น

s__48365691-e1547622968973

ฉะคะโด (Shakado) เป็นอาคารหลักของวัดพุทธไดโจเคียว (Daijokyo Buddhist Temple) มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นที่บูชารูปเคารพที่สำคัญของไดโจเคียว ได้แก่ พระศรีศากยมุนี, พระวิศิษฏจาริตระโพธิสัตว์, พระอนันตจิตโพธิสัตว์, พระวิศุทธจาริตระโพธิสัตว์ และพระสุปรติษฐิตจาริตระโพธิสัตว์ ชั้นสองเป็นที่ตั้งรูปปั้นของคุณท่านทัตสึโกะ สุงิยามะ ผู้ก่อตั้งไดโจเคียว และชั้นสามเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

รูปปั้นพระใหญ่แห่งไดโจเคียว (The Great Buddha of Daijokyo)

s__48365696

จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดนี้คือ รูปปั้นพระใหญ่แห่งไดโจเคียว (The Great Buddha of Daijokyo) ขนาด 19.5 เมตร ทำจากหินทรายและหินแกรนิตที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ภายในเขตวัด เห็นแล้วชวนให้นึกถึงพระใหญ่ไดบุทสึที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

รูปปั้นพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 10 องค์

s__48365695

สองฝั่งซ้ายขวาด้านข้างพระใหญ่ เป็นรูปปั้นของพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 10 องค์ ที่ต่างมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปในสมัยพุทธกาล ช่วยเสริมส่งให้พระใหญ่ยิ่งดูศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนที่แวะมากราบไหว้บูชา

แม้ว่าปัจจุบันศาสนาพุทธจะไม่ใช่ศาสนาหลักของประเทศอินเดีย แต่ผืนแผ่นดินนี้คือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ แสดงพระธรรมสูตร และปรินิพพาน (สถานที่ประสูติอยู่ในเขตประเทศเนปาล) จึงถือเป็นจุดศูนย์รวมของพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง วัดพุทธไดโจเคียวต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนโดยไม่จำกัดความเชื่อและศาสนาที่รับถือ ถ้าเพื่อน ๆ มีโอกาสไปเที่ยวที่พุทธคยา ลองแวะไปไหว้พระใหญ่แห่งไดโจเคียวแล้วกลับมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ