วิธีขอวีซ่าอินเดีย ใครมีแพลนเที่ยวอินเดีย ห้ามพลาด

วิธีขอวีซ่าอินเดีย ใครมีแพลนเที่ยวอินเดีย ห้ามพลาด

วิธีขอวีซ่าอินเดีย ใครมีแพลนเที่ยวอินเดีย ห้ามพลาด
Mushroom Travel

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยความสวยงามของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือความแปลกตาของสถาปัตยกรรมโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และจุดขายที่มีแค่ที่ประเทศอินเดียเท่านั้น เราจึงอยากให้คุณได้ไปสัมผัสกับตาตัวเองดูสักครั้งในชีวิต

แต่ก่อนที่คุณจะไป เที่ยวอินเดีย คุณจะต้องศึกษาข้อมูลการเดินทาง และเอกสารการขอวีซ่าให้ครบถ้วนเสียก่อน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของตัวคุณเอง ดังนั้น วันนี้เราจึงนำข้อมูลการเตรียมเอกสาร และ วิธีขอวีซ่าอินเดีย มาฝาก

mushroomtravel-feature-768x57

ขั้นตอน การขอวีซ่าอินเดีย

วิธีขอวีซ่าอินเดีย สำหรับการท่องเที่ยวนั้น สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1.สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง คุณสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าวีเอฟเอส ที่วีเอฟเอส โกลบอล (VFS GLOBAL Pvt. Ltd ) อาคาร PS Tower ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 21 ได้เลยค่ะ

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น. สำหรับการยื่นขอวีซ่า และเวลา 16.30 – 17.30 น. สำหรับการรับพาสปอร์ตคืน

เอกสารที่ต้องเตรียม :

แบบฟอร์มการขอวีซ่า คุณต้องกรอกแบบฟอร์มในหน้าเว็บของศูนย์ให้ครบ แล้วพิมพ์ออกมา ซึ่งคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่ เลยค่ะ

พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

รูปถ่ายสีหน้าตรงที่มีพื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว X 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เอกสารแผนการเดินทางในทริป ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน อย่างไรบ้าง

ใบจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก

สำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกสีดำเท่านั้น

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง คุณสามารถยื่นขอ e-Visa หรือวีซ่าออนไลน์ได้ ที่นี่

เอกสารที่ต้องเตรียม :

ไฟล์ภาพสแกนพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป (PDF)

ไฟล์รูปถ่ายสี หน้าตรง มีพื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (JPEG)

ไฟล์ใบจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก (PDF)

บัตรเครดิตวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด เพื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และการดำเนินการ

mushroomtravel-2-768x576

ค่าใช้จ่าย ในการยื่นขอวีซ่าอินเดีย

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าอินเดียนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

– Regular Visa
Regular Visa เป็นวีซ่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย 6 เดือน สามารถเดินทางเข้า – ออกประเทศอินเดียได้หลายครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,100 บาท

– e-Visa หรือวีซ่าออนไลน์
e-Visa หรือวีซ่าออนไลน์ เป็นวีซ่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย 4 เดือน สามารถเดินทางเข้าออกได้เพียง 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800 บาท

mushroomtravel-1-768x576

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์จะสะดวกสบายกว่า แต่การขอวีซ่าผ่านทางศูนย์จะเก็บข้อมูลเอกสารได้ครบถ้วน และแม่นยำมากกว่าการยื่นแบบออนไลน์นะคะ

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ ของ วิธีขอวีซ่าอินเดีย ใครมีแพลนเที่ยวอินเดีย ห้ามพลาด