พาลูกหลานไป ทำพาสปอร์ตเด็ก ต้องเตรียมตัวยังไง?

พาลูกหลานไป ทำพาสปอร์ตเด็ก ต้องเตรียมตัวยังไง?
Mushroom Travel

สนับสนุนเนื้อหา

พอใกล้ถึงช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวแต่ละที เชื่อว่าหลายคนคงเตรียมวางแผนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศแน่นอน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกหลาน การได้พาเด็กๆ ไปทัวร์ต่างประเทศ เพื่อเปิดหูเปิดตานั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของพวกเขาให้กว้างขึ้น แต่จุดเริ่มต้นของการพาเด็กๆ ไปเที่ยวต่างประเทศนั้น ก็คือ การทำพาสปอร์ต นั่นเองค่ะ การ ทำพาสปอร์ตเด็ก นั้นต้องเตรียมตัวยังไง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เราจะพาไปดูค่ะ รับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิด

สำหรับสถานที่ให้บริการ ทำพาสปอร์ตเด็ก นั้น คือที่เดียวกันกับทำพาสปอร์ตผู้ใหญ่ค่ะ ซึ่งก็คือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีจุดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ และสำหรับจุดทำพาสปอร์ตในกรุงเทพ สามารถดูที่ตั้งทั้งหมดได้จากลิงก์นี้เลยค่ะ อัพเดตที่ตั้ง ทำพาสปอร์ตที่ไหน ในกรุงเทพฯ

ทำพาสปอร์ตเด็ก

ขั้นแรกเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการ ทำพาสปอร์ตเด็ก มีดังนี้

– บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก ที่ยังมีอายุการใช้งาน (กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

– สูติบัตรฉบับจริง (กรณีเด็กอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)

– บัตรประจําตัวประชาชนของพ่อ-แม่

– หากพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้พาสปอร์ตทางฉบับจริงของพ่อหรือแม่

ทำพาสปอร์ตเด็ก

โดยทั้งพ่อและแม่จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในวันยื่นคําร้อง ทำพาสปอร์ตเด็ก เว้นแต่จะเป็นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้ค่ะ

1.กรณีที่พ่อหรือแม่ หรือ ทั้งพ่อและแม่ ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้

ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่สามารถมาลงนาม ทําหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ที่อําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานของพ่อหรือแม่ที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ หรือในกรณีที่พ่อหรือแม่อยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ จากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย

*เฉพาะกรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ที่พ่อและแม่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจที่อําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือในกรณีที่พ่อหรือแม่อยู่ต่างประเทศ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ให้บุคคลอื่นที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นคนพาเด็กมายื่นคําร้องขอทําพาสปอร์ตเพิ่มเติม พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอํานาจ

2.กรณีที่พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และเด็กอยู่ในความปกครองของผู้เป็นแม่

แม่สามารถลงนามให้ความยินยอมได้ฝ่ายเดียว พร้อมกับบันทึกคําให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของแม่

3.กรณีที่พ่อและแม่จดทะเบียนหย่า

พ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ปกครองบุตรเพียงผู้เดียวในบันทึกการหย่า สามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมได้ฝ่ายเดียว พร้อมนำบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของพ่อหรือแม่มาด้วย

4.กรณีที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ให้พ่อหรือแม่ที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรมมาด้วย

5.กรณีพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต

ให้พ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตมาลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำบัตรประชาชนฉบับจริงของตน และใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งมาด้วย

6.กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคําสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้ปกครอง เช่น
– 6.1 กรณีพ่อและแม่เสียชีวิต
– 6.2 กรณีพ่อหรือแม่ของเด็กเป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาลงนามให้ความยินยอมได้
– 6.3 กรณีพ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่เด็กอยู่ในความดูแลของพ่อฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและไม่สามารถติดต่อแม่ได้ ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคําสั่งศาลเป็นผู้ลงนาม พร้อมกับนำคําสั่งศาลมาด้วย และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ปกครอง

ทำพาสปอร์ตเด็ก

เมื่อเราเตรียมเอกสารครบถ้วนตามข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การตรวจสอบเอกสาร เมื่อเราไปถึงที่จุดบริการแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่นำมา หากถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะได้รับบัตรคิว เพื่อเข้ารับบริการการทำพาสปอร์ตตามลำดับต่อไป เช่น การวัดส่วนสูง เป็นต้น

ขั้นตอนถัดไปคือ เมื่อเข้าบูธบริการ เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง และมีการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ลายนิ้วมือ การถ่ายรูป และการกรอกเอกสารต่างๆ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูล

เมื่อเสร็จขั้นตอนในบูธบริการเรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายคือการชำระเงินค่าทำพาสปอร์ตเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท โดยพาสปอร์ตไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ จะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2 วันทำการ แต่ถ้าเราอยากได้ในวันถัดไปเลย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท แต่ถ้ารีบกว่านั้น แบบทำวันนี้ ขอรับวันนี้เลย จะต้องเสียธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท โดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับด้วยตนเองที่จุดบริการนั้นๆ หรือให้ส่งไปรษณีย์มาที่บ้าน ซึ่งการส่งไปรษณีย์เราจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการส่งพร้อมกับการชำระเงินค่าทำพาสปอร์ตด้วย สำหรับการส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท โดยจะได้รับเล่มพาสปอร์ต 5-7 วันทำการหลังจากวันที่ไปยื่นคำร้อง และมีการส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ PSP ค่าบริการ 60 บาท จะได้รับประมาณ 3 วันทำการหลังจากวันที่ไปยื่นคำร้อง

ทำพาสปอร์ต

เห็นไหมคะว่าการทำพาสปอร์ตเด็กนั้นไม่ได้ยากไปกว่าของผู้ใหญ่เลยค่ะ อาจจะยุ่งยากแค่ในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถมาเซ็นยินยอมให้ได้ เป็นต้น และไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ก่อนออกเดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ ก็ต้องไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อย รวมถึงผู้ที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้ว ก็ต้องตรวจสอบอายุการใช้งานของพาสปอร์ตด้วยนะคะ ถ้าจะให้ชัวร์ พาสปอร์ตควรมีอายุมากกว่า 6 เดือน ก่อนออกเดินทางด้วยค่ะ