เที่ยวต่างประเทศผ่านทัวร์ ต้องรู้อะไรบ้าง จะได้ไม่โดนลอยแพ!!

เที่ยวต่างประเทศผ่านทัวร์ ต้องรู้อะไรบ้าง จะได้ไม่โดนลอยแพ!!

เที่ยวต่างประเทศผ่านทัวร์ ต้องรู้อะไรบ้าง จะได้ไม่โดนลอยแพ!!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

จากกรณีที่มีผู้โดยสารจำนวนมากถูกลอยแพ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากถูกกลุ่มธุรกิจขายตรงหลอกลวงให้จ่ายค่าสมาชิก เพื่อสิทธิในการทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่คณะในราคาถูก

ซึ่งส่วนใหญ่จ่ายไปในราคาไม่ถึง 1 หมื่นบาท แต่เมื่อถึงเวลาเดินทางจริงกลับไม่มีเที่ยวบินตามที่ได้กล่าวอ้างไว้ ทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมเพราะถือเป็นการต้มตุ๋นที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก

หากไม่อยากให้เหตุการณ์ทำนองนี้ต้องเกิดขึ้นกับตัวเอง อย่าลืมตรวจสอบ 5 ข้อนี้ให้ดีเสียก่อนเมื่อคิดจะใช้บริการบริษัททัวร์ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

1.เช็กให้ดีมี “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว” หรือไม่

บริษัททัวร์ที่ประกอบธุรกิจได้ ต้องจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้อง กับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว และต้องมีใบอนุญาตถูกประเภทด้วย

โดยธุรกิจนำเที่ยวที่สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศได้นั้น เลขทะเบียนจะต้องขึ้นต้นด้วย หมายเลข 11 /……….. ซึ่งประเภทการจดทะเบียนคือ ต่างประเทศ OUTBOUND

ที่สามารถจัดทัวร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ

2.ตรวจสอบหมายเลข “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว”

แม้ว่าบริษัททัวร์จะระบุว่ามีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการโชว์หมายเลขและใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้เห็นบนหน้าเว็บไซต์แล้ว แต่อย่าวางใจเป็นอันขาดจนกว่าจะได้ตรวจสอบด้วยตัวเอง

ซึ่งทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ http://122.155.9.61:8087/mobiletourguide/info/license/tour และกรอกหมายเลขใบอนุญาตลงไปในช่องค้นหา

หากจดทะเบียนถูกต้องจริง จะพบชื่อบริษัทปรากฏอยู่ พร้อมระบุสถานะการจดทะเบียน รวมถึงที่อยู่ และประวัติการจดทะเบียนทั้งหมด

3.อย่าเสี่ยงกับทัวร์ที่ราคาถูกเกินไป

ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคาทัวร์กับบริษัทอื่นๆ ด้วยว่า ราคาถูกเกินไปหรือไม่ เพราะอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นทัวร์ปลอม เหมือนเช่นกรณีล่าสุดที่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ระบุว่า “ลักษณะอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าเขาเรียกเงินท่านเก้าพันกว่าบาทแล้วบอกว่าจะพาไปประเทศญี่ปุ่น ต้นทุนมันไม่ได้ จึงอยากให้ประชาชนระมัดระวัง ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เป็นการหลอกลวงแน่นอน”

4.มีรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ที่ชัดเจน

บริษัททัวร์มืออาชีพ ต้องมีการจัดทำเอกสารโปรแกรมที่ชัดเจนว่าแต่ละวันจะพาลูกทัวร์ไปสถานที่ใดบ้าง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 มาตรา 26 ที่ระบุว่า

ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดทำเป็นเอกสารซึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และสถานที่ และเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

4.1ระยะเวลาในการใช้นำเที่ยว

4.2ค่าบริการ และวิธีการชำระค่าบริการ

4.3ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

4.4จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สำคัญในการนำเที่ยว

4.5ลักษณะและประเภทของที่พัก และจำนวนครั้งของอาหารที่จัดให้

4.6จำนวนมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยวในกรณีที่จัดให้เป็นมัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยว

4.7จำนวนขั้นต่ำของนักท่องเที่ยวสำหรับการนำเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

5.ตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินโอน

นอกจากจะตรวจสอบบริษัททัวร์ให้มั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ แนะนำว่า

ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะโอนเงินค่าทัวร์ให้กับบริษัทเหล่านั้นด้วยเพราะโดยปกติแล้ว เจ้าของบริษัทจะต้องระบุชื่อผู้รับโอนอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงควรเช็กให้แน่ใจเสียก่อนว่า บัญชีผู้รับเงินโอนตรงกับที่ระบุไว้ในบริษัทหรือไม่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook