Discover Kedah 2016 “เปิดโลกใหม่ในเกดะห์”

Discover Kedah 2016  “เปิดโลกใหม่ในเกดะห์”
S! Travel (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เกาะลังกาวี อัญมณีแห่งไทรบุรี เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินความจริงเลยแม้แต่น้อย ด้วยเป็นเขตการปกครองที่ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรอันดามันและรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะเล็กน้อยถึง 99 เกาะ ทั้งยังได้รับการการันตีจากองค์การยูเนสโกในปี 2007 ให้เป็นอุทยานธรณีของโลกเนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลโดยมีภูมิประเทศของเกาะนี้เป็นฉากหลัง ถ้ำอันมืดมิด ภูเขาอันน่าพิศวง และทะเลสาบวิเศษ ล้วนมีตำนานและเรื่องเล่าที่กล่าวขานสืบต่อกันมา ทำให้พื้นที่ของเกาะแฝงไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญ เช่นสุสานของพระนางมัสสุหรี…

อุทยานประวัติศาสตร์หุบเขาบูจัง หรือเลมบาห์บูจังเป็นสถานที่ที่เริ่มหล่อหลอมประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ความงามแบบธรรมชาติ และประเพณีที่ชวนหลงใหล อันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ สิ่ง จนได้รับการขนานนามว่า ‘ที่สุดแห่งเอเชีย’ และเป็นต้นแบบให้กับอารยธรรมอื่นๆ อาทิ มหาสถูปบุโรพุทโธ นครวัดและอาณาจักรมะละกา ด้วยทำเลที่ใกล้เมืองเมอร์บ็อกทำให้เดินทางไปมาสะดวก จึงทำให้ในอดีต หุบเขาบูจังเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัย ทั้งยังเป็นแหล่งโบราณคดีมีการค้นพบแหล่งกำเนิดอารยธรรมก่อนอิสลามของเกดะห์…

อลอร์สตาร์ เมืองหลวงแห่งรัฐเกดะห์ ที่ผสมผสานอารยธรรมและความเป็นชนบทไว้อย่างลงตัว ชื่อของรัฐนี้นั้นมีต้นกำเนิดมาจากคำว่า “Alor” (สายน้ำเล็ก ๆ) และ “Setar” (มะปราง) จึงทำให้เกิดเป็นพื้นที่ราบที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสวยงามมากมาย สิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อก้าวเข้าสู่เมืองเลียบแม่น้ำแห่งนี้คือหอส่งโทรคมนาคม Alor Setar Tower ที่มีความสูง 165.5 เมตร สูงเป็นลำดับที่ 19 ของโลก และคุณสามารถขึ้นไปชมวิวของทั้งเมืองได้จากบนยอด หรือจะแวะเยี่ยมชม สถานที่เกิดของนายกรัฐมนตรีผู้เรืองอำนาจและมีชื่อเสียงระดับโลก ดร.มหาเธร์ บิน...

ขอบคุณข้อมูล จาก การท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทย