CIMBTชี้ปี54สินเชื่อแบงก์ทั้งระบบโต6-7%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุภัค ศิวะรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คาดว่า สินเชื่อของธนาคารในปี 2554 ทั้งระบบธนาคาร จะเติบโตร้อยละ 6 - 7 ภายใต้คาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศ ที่ระดับร้อยละ 4.5 ส่วนสินเชื่อของธนาคารปี 2553 จะเติบโตตามเป้าหมายที่ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าในปีหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น ร้อยละ 3 จากปัจจุบันที่ ร้อยละ 2 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน และราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ มีความกังวลภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์อื่นๆ ที่เริ่มมีมากขึ้น