พณ.เตรียมรายงานผลกระทบค่าเงินต่อครม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในวันนี้ ได้รายงานผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การแข็งค่าของเงินบาท การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับทราบในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ โดย นายอภิสิทธิ์ ได้ถามถึงแนวโน้มการปรับราคาสินค้าในปีหน้า ซึ่ง กรมการค้าภายใน ชี้แจงว่า สินค้าส่วนใหญ่ 90% ให้ความร่วมมือในการตรึงราคาต่อไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดเดือน มี.ค. 54 เพราะต้นทุน ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เปลี่ยนแปลงน้อยมาก รวมทั้งภาวะการค้าขายยังชะลอตัว หากมีการปรับขึ้นราคาช่วงนี้ อาจส่งผลกระทบต่อยอดการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ นายกฯ ยังสอบถามถึงปัญหาราคาน้ำมันพืช และมะพร้าวแพง ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาภัยธรรมชาติและแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตลดน้อยลง ซึ่งขณะนี้ได้เร่งแก้ไขปัญหา ด้วยการเปิดให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ และมะพร้าวจากต่างประเทศแล้ว ซึ่ง นายกฯ ได้กำชับให้ดูแลเรื่องการปรับขึ้นราคาอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ปรับขึ้นราคา แต่ควรปรับให้สอดคล้องกับต้นทุน

ส่วนผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้น จากการศึกษาเบื้องต้นไม่ได้ทำให้ต้นทุนนำ เข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าลดลง เนื่องจากกรม ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าตรึงราคาจำหน่าย สินค้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 52 แล้ว โดยยังไม่ได้ปรับขึ้นราคามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบการค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ในช่วงสั้นไม่ถึง 1 เดือน ทำให้ผู้ผลิตไม่ได้ประโยชน์ด้านต้นทุนนำเข้าจากกรณีเงินบาทแข็งค่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง