กทช.เปลี่ยนเป็นกสทช.คกก.เดิมรักษาการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพนา ทองมีอาคม อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่แทน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กทช.ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการ กทช.เดิม ทั้ง 8 คน รักษาการและปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ กสทช.จนกว่ากระบวนการสรรหาคณะกรรมการ กสทช. จะแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากนี้เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังได้โอนย้ายทรัพย์สิน และ พนักงานของ กทช. มาอยู่ใน กสทช. ส่วนประกาศต่างๆ ที่ กทช. เคยออกไป เช่น หลักเกณฑ์วิทยุชุมชน ยังคงเดิน
หน้าต่อได้ไม่ต้องยกเลิก และภายใน 1-2 วันนี้ กทช.จะประชุมเร่งด่วน เพื่อเตรียมตัวในการทำหน้าที่แทน กสทช.

ทั้งนี้ พ.ร.บ.กสทช. ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาร่วม ไปเมื่อกลางเดือน พ.ย. โดยได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. โดยจะต้องดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ กสทช.ภายในเวลา 180 วัน หลังจากนี้ เพื่อทำหน้าที่
พิจารณาอนุมัติการให้ใบอนุญาตให้บริการ หรือ ไลเซนส์ 3 จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์